Emile Baltussen

Snel complexe situaties doorzien

“Organisaties helpen beter en duurzaam te presteren is mijn passie. Ik creëer daartoe graag focus, plezier, discipline en draagvlak. Besteed aandacht aan de persoonlijke motivatie van mensen en neem feedback serieus. Dat doe ik sinds 1 mei 2016 met veel genoegen bij MPM.”

“Wanneer ik samen met de opdrachtgever de doelen heb vastgesteld, werk ik graag met performance indicators om SMART de vorderingen te meten. Dan is discipline nodig. Ik vind het belangrijk om aan het begin heldere afspraken te maken waaronder een goede taakverdeling binnen het projectteam.”

“Ik ben niet bang voor complexe situaties. Het is gebleken dat ik dan snel doorzie welke interventies nodig zijn en hoe we die moeten uitvoeren. Het gaat mij om het resultaat. Als binnen het team dingen gebeuren die daarvan afleiden, schroom ik niet om de betrokken mensen daarop aan te spreken. Als we weer een stukje dichter bij het resultaat gekomen zijn, vier ik graag zo’n succes. Met het team. In die stevige sturing op resultaten heb ik speciale aandacht voor de menselijke factor, maatwerk en kwaliteit in een proces.”
"Ik neem mensen graag mee in een veranderingstraject op basis van overtuigingskracht"
"Ik benoem graag de problemen en ben erg resultaatgericht."
"Ik kan goed omgaan met mensen op alle bedrijfsniveaus."
"Ik breng duidelijk in kaart wat je wanneer en hoe moet doen."