Privacy statement

Uw persoonsgegevens bij MPM

Maakt u gebruik van de diensten van MPM Business Navigators, dan maken wij in de meeste gevallen gebruik van een aantal van uw persoonsgegevens. Deze hebt u zelf bij het invullen van het contactformulier aan ons verstrekt. Het gaat dan heel concreet om:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw adresgegevens.

Wij verwerken deze gegevens in onze administratie om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. We gebruiken ze ook om een opdracht voor u uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen: gedurende de verwezenlijking van de doelstellingen die wij met u hebben geformuleerd. Zijn die gerealiseerd, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens. Tenzij wij met u andere afspraken hebben gemaakt, zal de bewaartermijn niet langer dan een jaar zijn. 

 • dit nodig is om een met u gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen

MPM neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om tegen te gaan dat

 • uw gegevens worden misbruikt;
 • uw gegevens verloren gaan;
 • iemand onbevoegd toegang krijgt tot uw gegevens;
 • iemand ongewenst uw gegevens openbaar maakt;
 • iemand ongeoorloofde wijzigingen daarin aanbrengt.

Deze maatregelen passen bij de integere werkwijze van MPM. Wij werken graag op basis van een goede vertrouwensrelatie met onze opdrachtgevers.

Contact bij twijfel

Hebt u onverhoopt aanwijzingen van misbruik van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie over de beveiliging daarvan door MPM, neem dan contact met ons op.

MPM Business Navigators is als volgt te bereiken:

Postadres: Varenmos 12, 3904JX Veenendaal

Telefoon: +31 (0)318 503 015

E-mailadres: info@businessnavigators.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 31211507