Charles van der Splinter

Charles van der Splinter

“Ik ben een snelle beslisser. In de kleurentypologie ben ik heel rood. Ik weet wat ik doe. Dat is essentieel in mijn specialisme voor brouwerijen wereldwijd.”

“Brouwerijen vragen mij wereldwijd om de processen te optimaliseren of ze volledig te automatiseren. Zo’n opdracht voer ik zelfstandig voor de opdrachtgever uit, zonder enige aansturing. Dat vertrouwen krijg ik op basis van mijn bewezen performance. Ik zorg ervoor dat productiecijfers weer op het verwachte peil komen. Dat de installatie weer gaat doen waarvoor zij is gebouwd.”

“Mijn specialistische vakkennis zet ik graag in voor een opdrachtgever in de brouwerijwereld. Ik laat hem zien dat zijn installatie veel meer kan produceren door een betere processing. Dat zijn probleem voorgoed kan worden opgelost door vaardigheden bij elkaar te brengen. Ik maak voor hem het verschil op basis van een lange staat van dienst en daardoor een enorme expertise. Sinds 1 januari 2008 zet ik die in als vennoot van MPM.”
"Ik lever zekerheid in veranderprocessen."
"Ik neem mensen graag mee in een veranderingstraject op basis van overtuigingskracht"
"Ik benoem graag de problemen en ben erg resultaatgericht."
"Zonder verbinding met stakeholders is er geen voldoening."