Anita Oosterbeek

Vertrouwen creëren en raakvlakken benutten

“Met een no-nonsensebenadering neem ik graag mijn verantwoordelijkheid, wil ik vertrouwen creëren en tot resultaat komen.”

“Hoe ik een project en een team benader, hangt helemaal af van de opdracht en opdrachtgever. Ik houd van gestructureerd werken. Met een no-nonsensebenadering werken aan resultaat. Voor mij is het heel belangrijk om vertrouwen te creëren. Om voor mijn doen en laten verantwoordelijkheid te nemen en om daarin vooral eerlijk te zijn. Vanuit die houding luister ik met empathie naar de probleemvraag van de opdrachtgever.”

“Iedere organisatie heeft diverse stakeholders met specifieke belangen. Ik probeer hen zoveel mogelijk recht te doen. Het is voor mij de uitdaging om de raakvlakken te vinden van die verschillende belangen. Als dat lukt, wordt het project voor iedereen interessant. Dan ontstaat een breed draagvlak. Zo wil ik als business navigator – ik ben vennoot geworden op 1 november 2016 – verbindend bezig zijn voor mijn opdrachtgevers. Met een sprankelende senioriteit.”
"Ik lever zekerheid in veranderprocessen."
"Ik neem mensen graag mee in een veranderingstraject op basis van overtuigingskracht"
"Ik ben een snelle beslisser. In de kleurentypologie ben ik heel rood."
"Ik besteed aandacht aan de persoonlijke motivatie van mensen."