De transitie naar het SAP-systeem in een Goudse fabriek


Slagvaardig en lean kunnen opereren. Voor ondernemingen is dat een essentiële voorwaarde voor succes. Daarvoor organiseren steeds meer grote en kleinere concerns alle kernprocessen in één systeem en op één digitaal platform. Ook Cargill, mondiaal actief in de voedingsmiddelenindustrie, doet dat. Alle vestigingen maken gebruik van hetzelfde SAP-systeem. Nieuwe of aangekochte vestigingen worden geïntegreerd op dat SAP-platform. MPM’er Evert-Jan Nieuwkerk geeft als subject-matter expert leiding aan een aantal super users die het SAP-systeem implementeren in de Cargill-vestiging in Gouda. “We zitten nu helemaal aan het einde van dat traject in de supportfase.”

Complex proces

De fabriek in Gouda is recent door Cargill overgenomen. Als subject-matter expert zorgt Evert-Jan Nieuwkerk ervoor dat de transitie naar SAP binnen deze fabriek correct verloopt. Dat deze vestiging zo snel en goed mogelijk wordt geïntegreerd in de totale digitale Cargill-organisatie. “We zitten nu in de supportfase. Dat betekent dat de transitie bijna is afgerond. Dan zijn alle kernprocessen in de fabriek in Gouda op dezelfde manier georganiseerd als in alle andere Cargill-vestigingen.” In dat complexe traject begeleidt Evert-Jan een aantal super users. “Die zijn in de transitie verantwoordelijk voor de uitrol van het SAP-systeem in de locale vestiging.”

Super users

Alle super users, waar ook ter wereld actief in de grote Cargill-organisatie, krijgen eerst dezelfde onlinetraining. Daarna schrijven zij de transitieprocedures voor hun lokale vestiging. Ze doen dat in de lokale taal en toegespitst op de lokale werkwijzen. Evert-Jan: “De super users die ik begeleid, trainen vervolgens de eindgebruikers van het SAP-systeem in de vestiging Gouda. Die fase ligt inmiddels achter ons. In het achterliggende traject hebben we zo’n 175 tot 200 medewerkers in de maintenance getraind.”

Overkoepelend

De transitie naar het SAP-systeem in Gouda is opgedeeld in diverse werkstromen. Maintenance er slechts één van.  Evert-Jan was zelf eerder super user tijdens de SAP-transitie in de Cargill-vestiging Antwerpen. “Dan weet je dus voor welke uitdagingen de organisatie komt te staan. Dat was nu een voordeel. Een concern als Cargill optimaliseert voortdurend de processen. Dat betekent ook dat de processen binnen alle werkstromen zodanig zijn gespecialiseerd, dat die specialisaties soms een slim samenspel in de weg kunnen staan. Op het SAP-platform verbind je alle werkstromen met elkaar. Dan is het een boeiende uitdaging om de transitie werkstroomoverkoepelend goed voor elkaar te krijgen.”

Invoegen in digitale landkaart

Nog een uitdaging. Het SAP-systeem brengt alle kritische processen bijeen op één digitaal platform. Maar de digitale landkaart van een onderneming als Cargill is natuurlijk veel groter. “In een bedrijf draaien verschillende applicaties die niet zozeer de kernprocessen regelen, maar die wel moeten kunnen praten met SAP. Ook daarin zijn we gelukkig geslaagd.”

In control blijven

De volledige implementatie van het SAP-systeem in Gouda is voltooid. Evert-Jan kijkt er met tevredenheid op terug. “Met mijn team heb ik hands-on en flexibel kunnen acteren tijdens het hele implementatietraject. Hoe complex het proces ook is geweest, we hebben alles in control kunnen houden.”