Evert-Jan Nieuwkerk

Mensen vol overtuiging laten samenwerken

“Ik kan mijn opdrachtgever als een sherpa naar grotere hoogten brengen. Door out of the box of binnen bestaande structuren iets te realiseren waarvoor hij zelf niet de mensen in dienst heeft.”

“In zo'n opgave beschrijf je wat nodig is om tot het gestelde doel te komen. Je ontwikkelt daar een organisatie bij, een projectplan en de benodigde acties. Je creëert vervolgens de processen die nodig zijn en geeft daar uitvoering aan. Het is de meerwaarde van mij als business navigator – ik ben vennoot sinds 18 december 2000 – dat ik voor de opdrachtgever transparant in kaart kan brengen wat je wanneer moet doen en hoe je dat moet doen.”

“Niets in deze wereld kun je alleen. Nadat je een doel hebt gesteld, vergt de realisering daarvan de verbinding van allerlei disciplines en expertises. Ik werk daarbij altijd met mensen. Het is zaak om die mensen zodanig te beïnvloeden, te sturen en te enthousiasmeren dat zij vol overtuiging doen wat van hen wordt verwacht. De opdrachtgever mag dat van mij als business navigator verwachten.”
"Aan een plan van aanpak ligt altijd een gedegen analyse ten grondslag."
"Ik kan goed omgaan met mensen op alle bedrijfsniveaus."
"Ik boek vooruitgang door mensen mee te krijgen"
"Ik hou van organiseren om te accelereren"