Brouwspecialist MPM leidende rol bij enorm ICT-project

Een lekker koel biertje op een zomers terras. Het product van een volledig geautomatiseerd proces. In de Heineken-brouwerij van ’s-Hertogenbosch begint dit proces met de aanvoer van mout per schip. Het eindigt bij de verpakkingsafdeling en de distributie naar alle windstreken. Bij Heineken is dat hele proces al jarenlang geautomatiseerd. Maar innovaties en een verder aangescherpte procesvoering maken een vervanging nodig. Charles van der Splinter, brouwerijspecialist bij MPM Business Navigators, heeft in dit proces een leidende rol. Maar liefst 15.000 componenten in de automatisering moeten worden vervangen. Het is het grootste automatiseringsvervangingsproject ooit binnen de Heineken-organisatie wereldwijd. De eerste drie van vijf fasen zijn inmiddels met succes afgerond.

Geen vertraging

Grote automatiseringsprojecten vliegen maar al te vaak in tijd en geld uit de bocht. De overheid heeft de afgelopen decennia een aantal schrijnende voorbeelden daarvan laten zien. Genoeg reden voor de Tweede Kamer om een Tijdelijke commissie ICT in te stellen. Deze kwam in 2014 met de aanbeveling: ‘Reorganiseer en standaardiseer eerst de werkprocessen die met ICT worden ondersteund en ga pas daarna automatiseren.’

Het advies blijkt een papieren tijger te zijn. In datzelfde jaar 2014 ging het proces ‘Kwaliteit en Innovatie’ van start dat moest leiden tot de digitalisering van de Nederlandse rechtspraak. Vier jaar later en zo’n € 200 miljoen aan investeringen verder is nog maar een fractie van de plannen gerealiseerd. Ook dit automatiseringsproject is een molensteen geworden, nu om de nek van de Nederlandse rechtspraak.

Toch kan het ook anders. Bij Heineken in ’s-Hertogenbosch wordt gewerkt volgens planning. De productie loopt geen vertraging op. Wat het geheim is achter dit succes vragen we aan business navigator en brouwerijspecialist Charles van der Splinter.

Goede voorbereiding

“Het antwoord is eigenlijk heel simpel: een goede voorbereiding. Wij zorgen ervoor dat we bij Heineken heel precies beschrijven voor de leverancier wat we willen, welke processen er zijn per fase en hoe ieder proces moet verlopen. Na die beschrijvingsfase gaat de leverancier, het bedrijf Montelektro in Zagreb, aan de slag. De software die zij ontwerpen, testen wij uitgebreid en grondig door middel van simulatie. Pas wanneer alle testfasen zijn gepasseerd, geven we een ‘go’ om de software te implementeren in het live-systeem.”

Daarvoor mag de productie niet extra worden stilgelegd. Charles: “Daarom hebben we een planning gemaakt waarin we op basis van de regulier voorziene productiestilstanden de nieuwe software ‘inschieten’. Die productiestilstanden geven ons daarvoor net voldoende tijd. Zo vernieuwen we stap voor stap alle autonome processen.”

Nieuw systeem

Hoe autonoom een proces ook mag zijn, het heeft altijd dwarsverbindingen met andere processen. Die moeten op elkaar aangesloten blijven. Charles: “Helemaal correct. Tussen elke fase moeten we daarom ook de interfases bouwen. Die zorgen ervoor dat de nieuwe software met de oude kan ‘praten’ en andersom. Dat komt erbij. Ook dat onderdeel wordt van tevoren uit en ten treure overdacht. We laten niets aan het toeval over.”

Nu is Charles een brouwspecialist, geen softwarespecialist. Wat is precies zijn rol in dit omvangrijke proces? “Mijn rol is om voor de leverancier heel duidelijk te beschrijven wat hij moet maken. We verwachten geen kopie van het oude systeem, maar een nieuw systeem waarin alle innovaties en procesverbeteringen zijn meegenomen. De bedoeling is om met dezelfde installatie en dezelfde hoeveelheid tanks de kwaliteit nog verder te verbeteren, de capaciteit te vergroten en een simpeler logistiek binnen de installaties te realiseren.”

Gigantische klus

”De brouwerij beseft dat dit een gigantische klus is. We zijn nu met fase 4 bezig, de filtratie. Hoe verder je komt in het proces hoe groter de risico’s worden. Dat betekent ook dat het risicomanagement steeds zwaarder gaat wegen. We hebben nu binnen fase 4 de beschrijving bijna rond. Daarna gaan we weer zes tot acht weken naar Zagreb om de software te testen. Dat is niet naast de deur, maar we zijn blij met leverancier Montelektro, omdat die heel goed snapt hoe in een brouwerij de processen verlopen.”

Grote automatiseringsprojecten? Ze kunnen óók vlekkeloos verlopen! Charles van der Splinter slaapt nog steeds rustig.

Het project in fasen

 Fase 1 aanname en verwerking van grondstoffen afgerond: februari 2017 
 Fase 2 de beide brouwhuizen afgerond: januari 2018
 Fase 3 vergisten en lageren afgerond: februari 2018
 Fase 4 filtratie april 2019
 Fase 5 utilities eind 2019