Joris Barendregt: ‘Schone energie uit ammoniak’

Hoe maak je op innovatieve wijze schone energie uit de brandstof ammoniak? MPM business navigator Joris Barendregt liet op vrijdag 19 mei overtuigend zien dat het mogelijk is. Dat het al gebeurt bij een aantal proefopstellingen. Hij deed dit tijdens de tweedaagse Power to Ammonia Conference in Rotterdam. Daar deelden professionals uit alle delen van de wereld hun kennis op het vlak van ammoniak. “Ik ben blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren aan dit NH3-event over zo’n actueel thema. De belangstelling voor mijn presentatie was groot. Ik verwacht zeker dat dit een follow-up zal krijgen.”

Slimme energievoorziening

Een actueel thema in 2017. Dat was twintig jaar geleden wel anders toen Joris Barendregt zich tijdens zijn studie intensief bezighield met slimme energievoorzieningen. “In die twintig jaar heb ik een kanteling zien optreden. Toen was je bezig met een randaspect van de industrie. Nu waren sleutelfiguren uit de industrie aanwezig op de conferentie. Business development managers spitsten hun bijdragen toe op de mogelijkheden in de markt en op de financiële aspecten. Maar ook de technische ontwikkelingen kwamen volop aan de orde.”

Proefopstellingen

“Mijn presentatie ging over een innovatieve oplossing van het stikstofoxideprobleem. Dat klinkt nog heel technisch. Industriële processen zorgen voor residuen die de lucht vervuilen. Voor het broeikaseffect. Voor een verandering van het klimaat. Zulke vervuilende residuen kun je zo bewerken, dat daaruit nieuwe schone energie ontstaat. Dan snijdt het mes aan twee kanten: je wekt schone energie op en je reduceert de luchtvervuiling. Ik heb mijn presentatie gehouden uit naam van Holland Renewable Energy Technologies. Maar Holland RET is niet de enige actieve speler op dit terrein. Ook een gigant als Siemens heeft al een paar proefopstellingen in het veld staan.”

Bredere toepassing

Onder het gehoor van Joris Barendregt zaten vrijdag 19 mei ook potentiële opdrachtgevers voor MPM. “Zij waren zeer geïnteresseerd. Ik verwacht dan ook dat deze presentatie een follow-up zal krijgen. Het gaat om een veelbelovende technische oplossing. Op deze conferentie ging het om ammoniak als brandstof. Maar de oplossing die ik gepresenteerd heb, is ook toe te passen op andere brandstoffen.”