Joris Barendregt

Grondig analyseren en dan doorpakken

“Op basis van een gedegen analyse kom ik met een plan van aanpak dat mensen bezielt en vertrouwen geeft in een goed resultaat.”

“Zeker in het begin van een proces is het essentieel om te luisteren en te analyseren. Daarin neem ik mijn eigen product-, branche- en marktkennis natuurlijk mee. Maar die leg ik niet direct op tafel. Ik ben in die eerste fase vooral aan het observeren. Wat zijn de verschillende agenda’s binnen een organisatie? Wat zijn de raakvlakken en waar liggen de mogelijkheden om synergie te bewerkstelligen?”

“De opdrachtgever wil een snelle oplossing. Dat zet druk op het proces. Met die druk kan ik goed omgaan. Door tijd te nemen voor een grondige analyse kan ik een plan van aanpak presenteren dat zoveel mogelijk gedragen wordt door alle stakeholders en bezielend werkt in de verschillende lagen van de organisatie. Sinds 1 mei 2016 bied ik als MPM’er op deze manier meerwaarde aan mijn opdrachtgevers.”
"Ik wil mensen enthousiasmeren en zoek samenwerking."
"Ik faciliteer de vennoten met administratief-secretariële taken."
"Werkelijk luisteren, bewaren wat goed is en verbeteren wat beter kan. Zo wil ik de klant van dienst zijn"
"Door mijn betrokkenheid en motivatie ben ik een verbindende factor binnen uw team."