Operational set-up bepalend voor productieresultaat

Een nieuwe productielijn kan tot tegenvallende resultaten leiden. Vaak schoot de operational set-up in dit investeringsproject tekort. MPM heeft daar wel oog voor en kan dit ook alsnog op orde brengen.

Performance valt tegen

Een fabriek investeert in een nieuwe productielijn, om zo tot een productieresultaat te komen. Na zo’n investeringsproject kan het zijn dat de realiteit schril afsteekt tegen de verwachtingen. De performance van de productielijn blijft achter bij de prognoses. Vaak omdat de operational set-up niet is uitgevoerd. MPM heeft de ervaring om dit alsnog te doen.

Organisatorische inbedding

Productieresultaat wordt niet alleen ingegeven door technische vernieuwingen (investeringen), maar daarnaast ook door een organisatorische inbedding van bijvoorbeeld die nieuwe productielijn. Deze operational set-up blijft in te veel gevallen nog onderbelicht, is de ervaring van MPM’er Evert-Jan Nieuwkerk. ‘Dan draait de nieuwe productielijn, terwijl de organisatie daar nog niet klaar voor is, met alle gevolgen van dien.’

Veelomvattend

Vragenderwijs laat hij zien dat zo’n operational set-up veelomvattend is. ‘Als het gaat om de productie zelf: zijn de operators getraind? Is er een Management Control Reporting System beschikbaar? Hoe meet je de prestaties van de productie en hoe breng je die in kaart? Welk systeem heb je om een tegenvallende productie te verbeteren? Hoe ga je in de productie om met ploegwisselingen, met pauzes? Wie traint de nieuwe medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat je kennis behoudt, dat je die overdraagbaar maakt?’

Slechte performance

Ook de supply chain en het onderhoud moeten goed geregeld zijn: denk aan inkoopcontracten, de productie- en materialenplanning, de beschikbaarheid van reserveonderdelen, een preventieve onderhoudsplanning, onderhoudstrainingen … Al die zaken moeten geregeld zijn. ‘Zijn ze niet goed belegd in de organisatie, dan kan het gebeuren dat de productie moet worden stilgelegd, omdat bijvoorbeeld een reserveonderdeel nog moet worden besteld, of omdat je ontdekt dat de verpakkingsmaterialen er nog niet zijn. Een ontbrekende of onvolledig uitgevoerde operational set-up leidt tot een slechte productieperformance en een slechte kwaliteit. Het kan ook ronduit onveilige situaties opleveren, omdat de veiligheidsprocedures bij te weinig mensen bekend zijn.’

Bewustwording

‘Gebruikersorganisaties missen op dit punt vaak bewustwording, omdat zij niet iedere maand een investeringsproject opstarten. Terwijl dat voor MPM een routineproces is. Wij kunnen de klant ondersteunen door de operational set-up te managen. Het productieproces geeft dan de verwachte resultaten en kwaliteit. De veiligheid voor de medewerkers is in dat geval belegd in goede procedures die alle betrokkenen kennen.’

Operational set-up achteraf

MPM is heel goed in staat om achteraf nog de operational setup te doen. Evert-Jan Nieuwkerk geeft aan dat zo’n reparatietraject complex is. ‘Veel afdelingen in de gebruikersorganisatie moeten daarbij inhaken: inkoop, verkoop, logistiek, ICT, planning. Die setup gaat door de hele organisatie heen. Wij kunnen dat altijd managen. Maar voor de gebruikersorganisatie zelf is de integrale aanpak te verkiezen. Ook die kunnen wij verzorgen. Dan managen wij het investeringstraject inclusief de operational set-up.’

Greenfield

Natuurlijk kan een grote gebruikersorganisatie een investeringsproject uitbesteden aan hun eigen projectenbureau. Evert-Jan: ‘Die hebben vaak expertise tot een bepaalde ordergrootte. Is er sprake van een greenfield, dan zijn de meeste projectbureaus daar niet meer op ingericht, gewoonweg omdat die situaties te weinig voorkomen. Alles moet dan vanaf nul worden opgezet. Voor MPM zijn dat bijzonder interessante trajecten, waarin wij onze expertise geheel ten dienste kunnen stellen aan de klant.’