Maintenance in olie-industrie

MPM bracht in tien maanden de afdeling Maintenance @ Reliability van Cargill Refined Oils Europe naar een hoger plan. Een overspend van 20 procent werd tot 0 gereduceerd.

Naar een hoger plan

‘Zonder enige twijfel doe ik de volgende keer weer een beroep op MPM,’ zegt de heer Wouter Verbeek gedecideerd. De vestigingsmanager van Cargill Refined Oils Europe in Rotterdam zag hoe business navigator Jeroen Kroese in tien maanden de afdeling Maintenance & Reliability bij Cargill naar een hoger plan bracht.

Onderbezetting

Geen enkele fabriek draait een topproductie wanneer de afdeling Maintenance & Reliability hapert. Die situatie trof Jeroen Kroese in 2013 aan bij Cargill in de Botlek. De heer Verbeek: ‘Onze afdeling M&R was in die tijd onderbezet en werkte niet goed samen met andere afdelingen. Zij had een slecht imago binnen de totale organisatie. Dat werkte negatief door in het managementteam. Zo kwam het onderling vertrouwen tussen de afdelingen onder druk te staan. M&R vertoonde een overspend op het budget van circa 20 procent.’

Opdracht

Aan Jeroen de taak om op korte termijn de onderbezetting op te lossen, te werken aan een beter imago van de afdeling, het onderling vertrouwen te versterken en de samenwerking naar een hoger plan te brengen. Ook moest hij komen met een voorstel voor kostenreductie en voor een langetermijnaanpak.

Rots in de branding

Hoe wist de heer Verbeek dat Jeroen Kroese bij Cargill de juiste man was op de juiste plek? Verbeek: ‘Wij stonden voor de afweging of we iemand nodig hadden met technische of met organisatorische skills. Jeroen heeft een achtergrond bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft kennis van en affiniteit met techniek. Maar veel belangrijker voor deze specifieke opdracht waren voor ons zijn organisatorische vaardigheden en zijn persoonlijkheid. Hij straalt een enorme rust uit, houdt het hoofd erbij en is in zo’n woelige tijd een rots in de branding.’

Verbinden

In relatief korte tijd wist Jeroen de mensen aan wie hij leiding gaf voor zich te winnen. De heer Verbeek: ‘Dat deed hij door te luisteren, afspraken na te komen, de mensen verantwoordelijk te houden voor wat met hen was afgesproken. Medewerkers van de afdeling ervaren dat de organisatie professionaliseert. Dat voelt goed. Daar willen ze graag aan meewerken. Als lid van het lokale managementteam heeft hij ook daar zijn invloed aangewend om te werken aan vertrouwen.’

Kostenbesparingen

In het komende boekjaar zal er geen sprake meer zijn van een overspend bij Maintainance & Reliability. Verbeek: ‘Jeroen heeft inzichtelijk gemaakt waar het budget naartoe ging en waar de mogelijkheden lagen om kostenbesparingen te realiseren.

Bruggenbouwer

MPM wil graag verbinden. Verbeek: ‘Daar is Jeroen dan een sprekend voorbeeld van. Hij weet bruggen te bouwen. Met zijn inbreng heeft hij onze organisatie naar een hoger plan gebracht. Op dat pad gaan wij zeker door.