Jeroen Kroese

Mensen meekrijgen in een veranderproces

“Ik ben MPM-vennoot sinds 1 januari 2008. Een opdracht moet bij mij passen. Ik wil daar een goed gevoel bij hebben. Het moet volstrekt helder zijn wat de opdrachtgever en ik van elkaar mogen verwachten. Vandaaruit gebruik ik graag een zekere vrijheid van handelen om de opdracht tot een succes te maken. Vanuit een degelijke analyse stippel ik een heldere koers uit, maak ik concrete plannen en ga ik aan de slag.”

“Ik werk graag met mensen. Die wil ik meekrijgen in een veranderproces. Ik wil op een goede manier kunnen uitleggen wat het doel is en hoe we daar gaan komen. Ik wil hen overtuigen en betrekken bij de veranderingen. Dat klinkt misschien soft, maar alleen zo bereik je de harde resultaten. Ik vind het geweldig wanneer ik met het team een resultaat behaal dat staat als een huis. Dat mijn team en ik iets neerzetten waar de opdrachtgever op voort kan bouwen.”
"Aan een plan van aanpak ligt altijd een gedegen analyse ten grondslag."
"Ik wil mensen enthousiasmeren en zoek samenwerking."
"Werkelijk luisteren, bewaren wat goed is en verbeteren wat beter kan. Zo wil ik de klant van dienst zijn"
"Door mijn betrokkenheid en motivatie ben ik een verbindende factor binnen uw team."