Martin van der Kamp

Zoeken naar verbinding op alle niveaus

“Ik zoek graag de verbinding. Met opdrachtgevers en hun stakeholders. Als die verbinding er niet is, is er geen voldoening. Dat is voor mij een universeel gegeven.”

“Ik ben groot geworden in een technisch georiënteerde omgeving. Vanaf 1 mei 2016 combineer ik als business navigator die wereld met mijn management- en intermenselijke vaardigheden. Die combinatie breng ik graag in bij de opdrachtgever. Op alle niveaus. Als je een van die niveaus verliest, dreigt je project uit elkaar te vallen. Ik streef dus continu naar consensus met alle stakeholders.”

“De toegevoegde waarde van MPM zit in de combinatie van senioriteit en collectief. Wij bieden meer dan een steengoede eenpitter, omdat wij als business navigators onderling kunnen sparren. Als mensen in verbinding zijn met hun collega’s, hun werk, hun klanten, putten zij daaruit voldoening en werkvreugde. Dat is in al mijn managementopgaven een universeel uitgangspunt.”
"Ik zie snel de kern van het probleem waarvoor ik ben ingehuurd."
"Ik neem mijn verantwoordelijkheid, creëer vertrouwen en kom tot resultaat."
"Ik ben een snelle beslisser. In de kleurentypologie ben ik heel rood."
"Iedereen is nodig binnen een project; alleen de rollen zijn verschillend"