Marianne Klein

Verbindende schakel

“Binnen MPM Business Navigators ben ik de verbindende schakel tussen de vennoten.”

“Mijn werkzaamheden bij MPM hebben vooral als doel om de vennoten zoveel mogelijk te ontzorgen. Denk aan de facturatie, de presentatie van de kwartaalcijfers, het uitsturen van brieven etc. Door hen op deze manier te faciliteren, kunnen zij focussen op waar hun kracht ligt."

"Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor mensen van buiten die contact opnemen met de vennootschap. Meestal gebeurt dit per e-mail. Ik zorg er dan voor dat zij antwoord krijgen en op de juiste wijze worden geholpen.”
"Ik zie snel de kern van het probleem waarvoor ik ben ingehuurd."
"Ik neem mijn verantwoordelijkheid, creëer vertrouwen en kom tot resultaat."
"Zonder verbinding met stakeholders is er geen voldoening."
"Iedereen is nodig binnen een project; alleen de rollen zijn verschillend"