Jan Visser

Resultaatgericht met oog voor mensen

“In mijn werk als projectmanager ben ik resultaatgericht en heb ik oog voor mijn mensen. Ik voel me erg senang in een technische omgeving waar we tastbare, relevante resultaten kunnen behalen. Hoe kan het vandaag een beetje beter worden? Welke stappen kunnen we daarvoor nú zetten? Waarom zouden we die stappen uitstellen tot morgen?”

“Als mensen zeggen: dat is een onhaalbaar doel, hebben zij de oplossing nog niet gevonden. Daar gaan we dan samen naar zoeken. Waar zitten dan de bottlenecks? Hoe kunnen we die wegnemen?”

“Als mensen te veel binnen de kaders denken, heb ik als manager de coachende rol om die kaders weg te nemen of te verbreden. Als het nodig is, kan ik daarin óók sturend of targetzettend zijn. Beide kwaliteiten heb je als manager nodig. De kunst is om alle teamleden zo in te zetten of samen te laten werken dat iedereen tot zijn recht komt en het team als geheel sterk opereert. Mijn rol als projectmanager is kortweg organiseren om te accelereren.”
"Aan een plan van aanpak ligt altijd een gedegen analyse ten grondslag."
"Ik zie snel de kern van het probleem waarvoor ik ben ingehuurd."
"Ik neem mijn verantwoordelijkheid, creëer vertrouwen en kom tot resultaat."
"Ik lever zekerheid in veranderprocessen."