Erik Oortwijn

Oog voor de menselijke maat

“Ik neem mensen mee in een verandering en overtuig ze van de verbeteringen in de nieuwe situatie.”

“Dat betekent dat ik oog heb voor de menselijke maat. Dat ik goed kan luisteren, observeren en reflecteren. Ik heb in het verleden als lijnmanager en als projectmanager gewerkt. In alle gevallen heb je te maken met een groep waaraan je leiding geeft. In en met die groep mensen wil ik graag veranderingen doorvoeren. Je gaat met elkaar een proces in. Het is mijn rol om de mensen binnen de groep allemaal daarin mee te nemen. Het kan zijn dat sommigen daarbij weerstand voelen. Ik zal niet gauw naar machtsmiddelen grijpen om hen te laten doen wat ik wil. Wel wil ik aandacht en tijd investeren om hen – op basis van argumenten – alsnog te overtuigen.”

“Ik heb veel ervaring opgedaan in de chemie- en de olie- en gasindustrie. Die heb ik ingebracht binnen MPM Business Navigators. Net als mijn expertise in verander- en contractmanagement.”
"Ik benoem graag de problemen en ben erg resultaatgericht."
"Ik kan goed omgaan met mensen op alle bedrijfsniveaus."
"Ik breng duidelijk in kaart wat je wanneer en hoe moet doen."
"Ik hou van organiseren om te accelereren"