Hands on management in automotive-industrie

De automotive-industrie is volop in ontwikkeling. Waar generaties lang benzine en diesel onlosmakelijk verbonden waren aan de ontwikkeling van automotoren, gaat nu alle aandacht van de industrie uit naar elektriciteit. Waar je lange tijd heerlijk kon sleutelen aan een motor, is nu veel gedigitaliseerd. Welke uitdagingen brengen deze transities mee voor het projectmanagement? Erik Woerdeman is binnen MPM dé automotive-expert. Hij vertelt over de situaties waarmee hij te maken krijgt.

Elektrificatie

“Je ziet hoe overheden onder druk van omstandigheden en ontwikkelingen de markt stimuleren om de transitie door te maken van fossiel aangedreven naar elektrificatie. Daarmee zijn de verbrandingsmotoren nog niet uit het beeld verdwenen. De automotive sector heeft dus te maken met een uitbreiding van het portfolio. Dat betekent wat voor die bedrijven. Onder andere een uitdaging op het gebied van kennis en capaciteit.”

Transitieproces in automotive

Móeten veranderen is nooit simpel. Erik: “Het betekent dat je als industrie gaat opereren in een markt die je tot nu toe vreemd was. Dan is intrinsieke motivatie van de mensen niet automatisch een gegeven. Zij bewegen zich in een markt met een totaal andere complexiteit dan ze gewend zijn. Ook al zien zij dat de vraag naar de oude, vertrouwde benzine- en dieselauto’s afneemt, ze kunnen de productie van die auto’s niet stopzetten. Sterker nog, er worden nog steeds nieuwe benzine- en dieselauto’s ontwikkeld. Omdat ook die nieuwe auto’s moeten beantwoorden aan aangescherpte regelgeving, staat er extra spanning op het productieproces. Dan is de vraag hoe je als bedrijf daarmee omgaat. Een aantal bedrijven kiest dan voor het inhuren van een externe expert.”

Hands on projectmanagement

Bedrijven maken van Eriks expertise gebruik vanuit een tekort aan kennis en capaciteit. Maar mét zijn expertise is het transitieprobleem niet automatisch getackeld. “Soms zie je een trage reactie op de nieuwe ontwikkelingen. Soms is men nog te lang en te zeer gefocust op het oude en vertrouwde. In alle gevallen is het voor mij een prachtige uitdaging om sturing te geven aan de ontwikkelingen en processen.”

MPM Business Navigators staat voor inhoudelijke en procesbetrokkenheid tot en met de implementatie van een project of product. Voor een hands on managementstijl. Daarmee kan Erik Woerdeman het verschil maken in opdrachten. “Ik ben eerst en vooral een operationeel projectmanager. Wanneer bedrijven mijn hulp inroepen, word ik geconfronteerd met een vaak redelijk complexe situatie. Dan is er geen tijd voor strategische overwegingen. Dan wil je op basis van je expertise en senioriteit grip krijgen op die complexiteit. Hands on de problemen tackelen die de voortgang van dat bewuste project in de weg staan.”

Leiderschapsstijl

Erik typeert zijn leiderschapsstijl als open, transparant en eerlijk. “Ik benoem bij mijn opdrachtgever graag de problemen zoals die er liggen. Ik ben resultaatgericht en zet mijn mensenkennis in om draagvlak te creëren in een project.” In ieder nieuw project probeert hij zo snel mogelijk de inschatting te maken wie áán staat en wie niet. Wie wel wil maar niet kan. Wie wel wil, het ook kan, maar van zijn baas de mogelijkheden niet krijgt. Wie wel wil, maar niet durft. En wie gewoon echt niet wil. “Om al deze mensen mee te krijgen, heb ik steeds weer een andere benadering nodig.”

Je klant aan je binden

De meeste automotive-bedrijven hebben een prachtige marketing. Erik: “Voor mij is het veel belangrijker dat een nieuwe productielijn gereed en getest is op de dag dat daar nieuwe auto’s af moeten rollen. Dat op de afgesproken dag een x-aantal pallets klaarstaan met producten die we op die dag zouden leveren.”

“Je klant aan je binden met mooie marketingboodschappen is één. Je klant aan je binden op het moment dat je moet leveren, is voor mij veel belangrijker. Als je op het moment suprême niet waarmaakt wat je hebt beloofd, heb je niets. Een half gevalideerd product heeft voor de eindklant net zo veel waarde als geen product.”

‘Ik zie mensen groeien’

“Het is altijd mijn opdracht om een project, waaraan ik mij verbind, tot een goed einde te brengen. Om uiteindelijk onder aan de streep zo aantrekkelijk mogelijke cijfers te realiseren. Ik ben in dat proces blij wanneer mensen zich realiseren dat zij zelf aan de bal zijn. Als zij inzien dat de ingehuurde projectmanager er niet is om alle problemen op te lossen. Ik weet wat er gebeuren moet, maar we doen het samen. Dan zie ik dat mensen aan gaan staan. Dat zij groeien in hun rol. Dat is prachtig. Ik ben ook blij wanneer een opdrachtgever aan het einde van een traject zegt: we hebben jou als manager van buiten ingehuurd om van je te leren. Dat hebben we gedaan. En met die opgedane kennis kunnen we een volgend project zelf managen.”

Foto elektrificatie: Pexels.com