Fundamentele veranderingen in korte tijd

MPS Systems B.V. in Arnhem levert wereldwijd offset- en flexopersen voor het bedrukken van etiketten en flexibele verpakkingen. MPM’er Anita Oosterbeek hielp een goede basis te leggen voor de groeiambities.

Consequenties van groei

MPS Systems was een van de eerste bedrijven die innovatieve technologieën aanbood voor direct-drive machines. De Arnhemse onderneming patenteerde in het verleden al een groot aantal innovatieve ontwerpen vanuit de visie dat altijd de operator en het resultaat centraal moeten staan. De innovatieve technologieën die MPS Systems verwerkt in zijn persen, zorgen voor een groeiend aantal klanten en opdrachten. Een groei die makkelijk consequenties kan hebben voor de interne organisatie. Door een grote vraag komen processen meer onder druk te staan, terwijl de geleverde kwaliteit onverminderd hoogstaand moet blijven.

Verdere professionalisering

Om een aantal fundamentele veranderingen door te voeren, trok de MPS-directie in oktober 2019 Anita Oosterbeek aan als tijdelijk Supply Chain Operationals-manager. Aan haar de taak om de interne organisatie te ondersteunen bij het betreden van een weg die het bedrijf zal leiden naar verdere professionalisering en groei.

Geen incourante voorraden meer

“Bij mijn aantreden lagen er verschillende uitdagingen op mij te wachten, waarmee ik direct aan de slag kon gaan, samen met het team dat ik tot mijn beschikking kreeg. We hebben aan de hand van methodieken zoals SIPOC (Suppliers, Input, Proces, Output, Client) organisatiebreed processen doorgenomen en de gaps en nodige acties geïdentificeerd. Vervolgens hebben we de acties die nodig waren, geprioriteerd en verdeeld in kortetermijn- (quick wins) en langetermijnacties.

Zo hebben we incourante voorraad beter inzichtelijk gemaakt en acties uitgezet om de voorraad terug te brengen naar meer reële proporties. Daardoor kan het bedrijf geld maken uit wat nog op de plank ligt. Door de werkwijze en/of de processen te wijzigen, hebben we ervoor gezorgd dat de kans dat op dergelijke incourante voorraden in de toekomst aanzienlijk wordt verminderd.”

Spanningsboog

“Verder hebben we PDCA-cycli en een proces van continu verbeteren ontwikkeld binnen de Supply Chain Operations. Ook als het gaat om de groeistrategie en de verkorting van de doorlooptijden hebben we een visie ontwikkeld. In een paar woorden: we hebben basis gelegd om achterstanden weg te werken, nieuwe achterstanden te voorkomen en besparingen te realiseren. Om zoiets goed te doen in een relatief korte tijd, heb je met verschillende factoren te maken. Bijvoorbeeld met de spanningsboog van alle mensen die bij deze veranderingen betrokken zijn. Het is zaak om die boog zodanig te belasten dat zij het best haalbare resultaat bereiken. Als je de boog overbelast, blijven mensen niet gemotiveerd. Het is altijd mijn inzet dat iedereen elke dag met plezier naar zijn of haar werk gaat en dat het wij- en teamgevoel overeind blijven.”

Mooie pizzabodem

Negen maanden is een relatief korte tijd om fundamentele veranderingen door te voeren. Operations proces is net als een eigen huis: je bent er nooit klaar mee. Niettemin zijn MPS Systems in het algemeen en haar team in het bijzonder blij en tevreden met ondersteuning die Anita gaf bij het opstarten van diverse initiatieven.

“In die negen maanden hebben we als het ware een mooie pizzabodem gemaakt. Precies zoals we die wilden hebben. Maar om de pizza compleet te maken, is meer beleg en tijd nodig. Ik vond het daarom fijn dat ik medezeggenschap kreeg in de werving en selectie van mijn opvolger bij MPS Systems. Hij mag zorgen voor een overheerlijke pizzavulling.”


Arie Verhoef


Lees meer over dit onderwerp

Gerelateerde projecten

Vennoot Coen Smits: erken voluit de waarde van je teamleden

Coen Smits
Het geheim van een goede projectmanager? Voor Coen Smits is dat zonneklaar het erkennen van de waarde van de mensen in je team.
Lees meer

Capaciteitsgroei vergt strakke begeleiding

Loek Wisseborn
De ambities zijn hoog. Maar de verwezenlijking ervan wordt belemmerd door capaciteitsgebrek. En dat terwijl de vraag van de markt toeneemt. Hoe realiseer je groei, zonder in de valkuilen van de schaalvergroting te stappen? MPM business navigator Loek Wisseborn begeleidt een bedrijf in de farmaceutische industrie dat meer producten in een hogere standaard voor meer doelgroepen wil gaan leveren. “Van deze opdracht krijg ik veel energie.”
Lees meer