Attero zet in op grootschalige productie van groen gas op locatie Venlo

Brownfield project verdubbelt GFT-verwerkingscapaciteit

Een compostfabriek. Een vergistingsinstallatie. De Attero-locatie in Venlo. Hierheen brengen vuilniswagens vanuit de hele regio Zuid-Limburg huisvuil. Het bedrijf vergist en composteert hier groente-, fruit- en tuinafval. Bij de vergisting komt groen gas vrij. De bouw van nieuwe vergisters moet ervoor zorgen dat Attero eind 2025 veel groen gas kan produceren. De vergroting van de productiecapaciteit van de locatie Venlo vraagt ook om een complete herinrichting van de logistiek op het terrein, modernisering van het machinepark en de bouw van een nieuwe moderne afvalwaterzuiveringsinstallatie. MPM’er Ad van den Bovenkamp geeft leiding aan dit complexe project. “Attero geeft hiermee invulling aan de ambities van de overheid in het kader van de energietransitie.”

Voor industrie en consumenten

Groen gas wordt gehaald uit biomassa: plantenresten, algen of mest. Vervolgens wordt aan het groene gas de kwaliteit en samenstelling van aardgas gegeven. Groen gas is CO2-neutraal, volledig circulair en altijd beschikbaar. Het kan direct worden geïnjecteerd in het reguliere aardgasnet. Consumenten zullen geen verschil merken tussen aardgas en groen gas. In de energietransitie binnen de industrie speelt groen gas een belangrijke rol als de toepassing van groene stroom onrendabel of technisch onmogelijk is. Denk aan processen waarin hoge temperaturen nodig zijn of aan zware mobiliteit.

Overheidsambitie is hoog

Het nu demissionaire kabinet heeft in het Programma Groen Gas uitgesproken, dat in Nederland in 2030 ongeveer 2 miljard m3 groen gas moet worden geproduceerd. Dat peil is nog lang niet bereikt. Cijfers van Netbeheer Nederland laten zien dat de productie van groen gas in 2022 was gestegen naar 230 miljoen m3. Een groei van slechts 4 procent vergeleken met de productie in 2021. Om aan de 2 miljard m3 in 2030 te komen, is een jaarlijkse groei van 31 procent nodig.

In Nederland moet in 2030 ongeveer 2 miljard m3 groen gas worden geproduceerd

Ad: “Met de sterke verhoging van de groengasproductie in 2025, door Attero het project ‘Groen Gas Venlo’ genoemd, levert het bedrijf een mooi aandeel in de verwezenlijking van die overheidsambitie. De verhoging van de productie van groen gas past ook in de missie van Attero om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving, door de potentie in het afval optimaal te benutten.”

Interfaces goed organiseren

Ad geeft leiding aan ‘Groen Gas Venlo’. “Het is een brownfield project. We realiseren een grootschalige ombouw en renovatie, terwijl de productie gewoon doorgaat. De logistiek van deze Attero-locatie waar nu nog voornamelijk compost uit gft-afval wordt gemaakt, wordt helemaal anders ingericht. In dat grote project spelen allerlei processen tegelijkertijd of na elkaar. We hebben te maken met civiele, bouwkundige uitdagingen. Met automatisering en elektriciteitsvoorziening. Met het composteringsproces. Met digestaatontwatering en waterzuivering. Met een machinepark voor de verwerking en zuivering van ruw afval of compost. Voor elk van die processen hebben we een projectleider. Ik geef leiding aan dat hele team van projectleiders. Wat voor mij ‘Groen Gas Venlo’ zo complex en daarmee zo uitdagend maakt, is dat die processen allemaal aan elkaar raken en min of meer afhankelijk zijn van elkaar. Het is aan mijn team en mijzelf om die interfaces goed te organiseren. En dat terwijl de afvalverwerking gewoon doorgaat.”

Omgevingsvergunning

Waar de overheid een van de grootste aanjagers is van de groengasproductie, zet diezelfde overheid ook een rem op de voortgang van het project. Ad: “Eerst was het idee dat we medio 2025 de productie van groen gas konden gaan opstarten. Maar we zitten nog steeds te wachten op een omgevingsvergunning. Daarbij is de regelgeving rond stikstof een issue, maar dat niet alleen. Ook andere recent geïntroduceerde richtlijnen, zoals voor lozing van afvalwater, maken dat het bevoegd gezag erg voorzichtig is met het verlenen van de gevraagde vergunningen.”

Die observatie van Ad sluit aan bij een onderzoek van Gemeente.nu en VIND Omgevingszaken van medio 2023. Daaruit kwam naar voren, dat gemeenten ‘serieuze problemen’ hebben met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet die inmiddels per 1 januari 2024 is ingegaan. Er is te weinig gekwalificeerd personeel en te weinig expertise bij het maken van planbare en toepasbare regels. Ad: “Dat betekent voor het project ‘Groen Gas Venlo’ dat we de benodigde vergunningen een halfjaar later krijgen dan gepland. En dat dus ook de einddatum van het project verschuift naar een later tijdstip.

Ontzorging van de klant

Met ‘Groen Gas Venlo’ voegt MPM’er Ad van den Bovenkamp een mooi voorbeeld toe aan de lange rij van complexe projecten waar MPM-projectmanagers grip op houden, om zo de klant te ontzorgen.