Belangrijke stappen in ontwikkeling en processing

Nóg kleiner. Nóg krachtiger. Nóg meer rekencapaciteit. Dat is de trend in de halfgeleiderindustrie. Dan gaat het om precisie op de micrometer. In deze sector opereert het Hengelose bedrijf NTS Norma. De luchtgelagerde voeten voor de nieuwste generatie chipmachines vragen om een specifieke productie en productiestijl. MPM’er Vincent Klein Koerkamp heeft de ontwikkeling van deze Airmounts begeleidt in de opstartfase. In december was de presentatie van het prototype. Vincent: “De opdrachtgever én afnemer AMSL waren erg tevreden over mijn inspanningen.”

Tevreden

Die tevredenheid gold heel specifiek het feit dat Vincent Klein Koerkamp altijd het overzicht had over het project, tot in de details. Hij zorgde ervoor dat het MT altijd wist wat de status van het ontwikkelingsproject was. Daarnaast onderhield Vincent een goede relatie met ASML. Dat gaf vertrouwen. Voor zijn teamleden was hij de primus inter pares. “Alsof ik al jaren bij Norma werkte.”

Uitdagingen

Het project was zowel technisch als procesmatig uitdagend. “Technisch, omdat de toleranties van de airmounts zó klein zijn dat je met de ontwikkeling ervan de technologische grenzen opzoekt. Dan kan de geringste verstoring in het maakproces al leiden tot een niet te tolereren afwijking. Voor NTS Norma was dit voor een aantal bewerkingsstappen ook nieuw. Daarom moesten we met gebruikmaking van bestaande machines een specifiek ontwikkelingsproces implementeren. Ik heb laten zien dat je zoiets alleen maar tot een goed einde kunt brengen wanneer je vooraf alle ontwikkel- en productiestappen uitvoerig bespreekt met de deelverantwoordelijken.” Met een voorbeeld geeft hij aan hoe precies dat kwam.

High Tech – Clean room assembly

Voorbesprekingen

“Net als veel andere machines heeft een airmount een zuiger-cilindercombinatie. Tussen zuiger en cilinder zit lucht. De met lucht gevulde ruimte tussen beide delen is kleiner dan een stofdeeltje. Daarbij werken we op enkele micrometers (mu) nauwkeurig. Kortom, ’t Is allemaal nog nèt maakbaar. Als dan die zuiger-cilindercombinatie hard moet worden geanodiseerd, komt ook dat heel nauwkeurig. Ze moeten in een bad gedompeld worden. Hoe voorzichtig moet dat? Mag dat een bad zijn waar kort daarvoor bijvoorbeeld auto-uitlaten in hebben gelegen? We moesten écht alles voorbespreken: elke stap in het bewerkingsproces bij deze uitbesteding doornemen om tijdens het proces niet voor onaangename verrassingen te komen staan. ”

Transparantie

Om zo veel mogelijk transparantie in het ontwikkelproces te brengen, zorgde Vincent voor een update van het controlesysteem. “Met een aantal tools en dashboards kon iedereen die bij het project betrokken was zien wat de status ervan was en waar en wanneer zijn of haar inzet vereist was. Op deze manier konden we werken met een adequate planning op niveau 1 en konden we snel ‘praatplaatjes’ produceren wanneer daarom werd gevraagd.”

Groeistappen in processing

De chipindustrie heeft de toekomst. Analisten verwachten dat deze industrie in 2024 twee keer zo groot is als zij in 2018 was. Als toeleverancier van wereldspeler ASML wil NTS Norma graag meebewegen op deze gunstige conjunctuur. De ontwikkeling van de innovatieve airmount is daarvan een prachtig voorbeeld. Dankzij de inzet van Vincent Klein Koerkamp heeft NTS Norma ook groeistappen gezet op het gebied van processing. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat het bedrijf meer is gaan werken met masterplanningen, waarin alle planningen samenkomen en met een cost breakdown structure bij elk project, zodat op ieder moment inzichtelijk is welke kosten het bedrijf met dat project maakt.