De organisatie voorbereiden op een greenfield fabriek

Op papier is het project al heel uitdagend. Een nieuwe greenfield fabriek realiseren met een veel grotere netto-vloeroppervlakte. Dat betekent ook meer productiecapaciteit om te kunnen voldoen aan een groeiende vraag. Produlab Pharma, een producent van diergeneesmiddelen, ziet volop mogelijkheden. Een groeiproces als dit moet wél beheerst worden uitgevoerd. Bij die mooie uitdaging geeft het bedrijf aan MPM business navigator Loek Wisseborn een belangrijke faciliterende rol.

Het terrein waarop de nieuwe fabriek komt te staan, is al bouwrijp gemaakt. Op 31 augustus 2018 wordt de eerste paal geslagen. Nog een hele zomer te gaan. Die tijd is nodig om binnen de muren van de huidige fabriek nieuwe processen uit te kristalliseren. Hoe gaat de onderneming de grotere productiecapaciteit invullen volgens nieuwe en hogere standaarden? Welke processen komen daarbij kijken, anders dan de huidige? Welke mensen gaan daarin een rol spelen zowel in uitvoering als aansturing?

Prachtige uitdaging

Loek Wisseborn: “Samen met mensen van Produlab Pharma bereid ik de organisatie van het bedrijf voor op de nieuwe situatie. Een prachtige uitdaging. In die faciliterende rol bewaak ik de drie aspecten die met deze schaalvergroting samenhangen: bouwen, benutten en borgen.”

Bouwen

Als straks op 31 augustus de eerste paal is geslagen, verrijst er een mooie nieuwe fabriek. Loek: “Maar die nieuwbouw moet qua inrichting beantwoorden aan de meerwaarde die we met deze schaalvergroting willen realiseren. Klopt daar iets niet, dan lopen de processen rond deze transitie vast en benutten we de grotere productiecapaciteit niet.”

Benutten

De beoogde transitie heeft ook alles te maken met hardware en processen, met machines en mensen. Loek: “Om straks in de gloednieuwe fabriek te kunnen produceren, moeten die machines er staan, volledig veilig en vrijgegeven aan de productie. Dan moeten óók de processen zijn uitgekristalliseerd. Moeten we weten welke rollen medewerkers gaan vervullen. Je kunt nog zo’n mooi nieuw gebouw hebben, maar als er op het vlak van de benutting ruis ontstaat, zal er geen sprake zijn van groei.”

Borgen

En ten slotte is er ook de borging. Loek: “Wat we hebben uitgedacht en bepaald, moet ook effectief blijken en blijven. In mijn rol bij Produlab Pharma bewaak ik de voortgang van die drie aspecten. Van elk aspect apart, maar ook in harmonie met elkaar.”

Het slaan van de eerste paal komt dichterbij. Het bouwen kan vervolgens snel gaan. Loek: “Er zit dus een zekere mate van tijdsdruk achter dit project. Dat maakt het voor mij des te uitdagender.”