Capaciteitsgroei vergt strakke begeleiding

De ambities zijn hoog. Maar de verwezenlijking ervan wordt belemmerd door capaciteitsgebrek. En dat terwijl de vraag van de markt toeneemt. Hoe realiseer je groei, zonder in de valkuilen van de schaalvergroting te stappen? MPM business navigator Loek Wisseborn begeleidt een bedrijf in de farmaceutische industrie dat meer producten in een hogere standaard voor meer doelgroepen wil gaan leveren. “Van deze opdracht krijg ik veel energie.”

Voor een hogere productie is meer ruimte nodig. Een deel van het verandertraject dat Loek Wisseborn begeleidt, heeft dus te maken met de nieuwbouw van een fabriek. Maar dat is niet het belangrijkste deel. “Het gaat in deze opdracht vooral om mensen en processen.”

Zoveel drive aanwezig

Door meer te produceren in een hogere standaard hoopt het bedrijf grotere klanten binnen te halen. Die ambitie leeft breder dan alleen in de directiekamer. Loek: “Er is zoveel drive in het bedrijf. Van weerstand is geen sprake. Hooguit van een bepaalde huiver: zijn we niet té ambitieus? Kunnen we wel wat we willen? Aan mij de opdracht om samen met de directie lijnen uit te zetten richting verwezenlijking van het doel.” 

Waaromvraag fundamenteel

Drive en huiver. Beide zijn waardevol. De ene geeft energie. De ander houdt mensen alert. Loek: “Voordat we gaan praten over het ‘hoe’ van de ambitieverwezenlijking moet eerst de waaromvraag aan de orde komen. Die is fundamenteel. Welk beeld hebben de medewerkers bijvoorbeeld bij het waarom van deze groei? En welk beeld hebben de directie en het MT daarbij? Dat kunnen heel verschillende beelden zijn. Het is belangrijk om die startpositie helder te krijgen. Want we gaan op basis van de waaromvraag keuzes maken met misschien wel verstrekkende gevolgen. Samen met de directie wil ik betekenis geven aan die waaromvraag. Als die helder is en draagvlak heeft, is de drive ook nog groot genoeg wanneer het bedrijf misschien eventuele tegenvallers het hoofd moet bieden.”

Beheerste groei

“Het is van groot belang dat we de capaciteitsverhoging beheersen. Meer doelgroepen, meer producten, een hogere standaard, daarvoor moet je je organisatie ook opnieuw inrichten. Het gaat hier dus om veel meer dan alleen stenen stapelen, nieuwbouw. Hoe moet die nieuwe organisatie eruitzien? Welke processen heb je daarin nodig? Wat betekent dat voor de huidige processen? En voor de medewerkers? Wat moeten zij gaan leren om in de nieuwe situatie te kunnen functioneren?”

Van impliciet naar expliciet

Er komt nog meer bij kijken. Loek: “Bij de directie is een duidelijke visie op de groei aanwezig. Maar die is nog impliciet. Niet glashelder gecommuniceerd richting medewerkers. Over impliciet gesproken: onder de medewerkers zit veel impliciete kennis. Nu we alle processen gaan verbeteren en aanpassen, is het zaak om óók de visie en de kennis expliciet te maken. Voor iedereen helder. Zodat ook nieuwe medewerkers zo snel mogelijk ingewerkt kunnen raken én zo lang mogelijk willen blijven. Daarmee borg je de continuïteit. Het is voor mij een mooie uitdaging om die explicitering van visie en kennis vorm te geven.”