MPM levert brouwerijen gespecialiseerde kennis

Voor Heineken begeleidt MPM wereldwijd het opstarten van brouwerijen. De techniek en standaarden kennen wij. We kunnen omgaan met culturele verschillen.

Commissioning engineer

Brouwerijprocessen hebben voor business navigator Charles van der Splinter geen geheimen meer. Als commissioning engineer heeft hij een grote expertise opgebouwd. In Zuid-Afrika, Burundi, Rwanda en Congo heeft hij de opstart van veel nieuwe installaties begeleid. Nu doet hij hetzelfde in Den Bosch. Meestal gaat het dan om geautomatiseerde brouwerijapparatuur en filterlijnen, geleverd door grote multinationals als Krones of Ziemann aan die ander multinational Heineken. Met verve vertelt hij over zijn werk en over de toegevoegde waarde die MPM heeft voor de opdrachtgever. 

Intermediair

‘Een commissioning engineer is een intermediair tussen de brouwerij en de leveranciers als het gaat om proces en procesautomatisering. Vaak heb je te maken met een main contractor, bijvoorbeeld het Duitse Krones. Ik moet ervoor zorgen dat in een zo goed mogelijke samenwerking met de leverancier de gekochte apparatuur wordt geïnstalleerd en produceert volgens de Heineken-standaarden.’ 

Belang leverancier 

Daarin kunnen opdrachtgever en leverancier verschillende belangen hebben. ‘De leverancier focust bij de oplevering vooral op de fysieke en bouwkundige elementen van de installatie. Als die staat en functioneert, wil de leverancier zijn mensen weer zo snel mogelijk laten vertrekken, ongeacht de omstandigheden.’ 

Belang opdrachtgever 

‘Voor de opdrachtgever is het vooral van belang dat zijn operators weten hoe zij die installatie zo efficiënt mogelijk kunnen laten functioneren. Hoe die installatie op een goede manier omgaat met grond- en hulpstoffen. Hoe die op het juiste moment in de procesbewaking een storing of een melding weergeeft. Het is mijn taak als commissioning engineer in opdracht van Heineken om zo’n installatie zo te implementeren dat zowel opdrachtgever als leverancier tevreden is met wat er staat en hoe het produceert tegen zo’n laag mogelijke operationele kosten.’ 

Beide kanten proces 

Op welke kennis en competenties komt het in zo’n traject dan aan? Charles van der Splinter: ‘Je moet ervaring hebben aan beide kanten van het proces. Ik heb vaak en lang in de operatie gewerkt, maar ook in de oplevering. Ik weet dus wat het is om een installatie op te leveren aan een klant. Maar ook wat het is om als klant gedurende lange tijd met zo’n installatie te werken. Dan heb je oog voor de fysieke en de functionele aspecten. Dan weet je ook hoe je efficiënt ermee kunt werken. Dat is in Zuid-Afrika niet anders dan in Den Bosch.’

Europa-Afrika 

Toch is het werk van een commissioning engineer in Den Bosch anders dan op het Afrikaanse continent. ‘In Afrika heb je te maken met andere competenties dan in Europa. De infrastructuur van scholen en opleidingen is daar minder goed dan hier. Op het Afrikaanse continent zelf zie je ook lokale verschillen. Zo is de mate van procesindustrialisatie in landen als Rwanda, Burundi en Congo van een lager niveau dan in Zuid-Afrika. De geautomatiseerde procescontrole van een installatie in Afrika moet daarom van een hoger niveau zijn dan in Europa, waar de operators beter zijn geschoold.’ 

Gelijkwaardig 

Hoe feitelijk die constatering ook is, Charles van der Splinter weet uit ervaring hoe snel de vooroordelen op de loer liggen. ‘Alsof wij Europeanen het allemaal beter weten. Die vooroordelen kun je uit de weg ruimen door de mensen gelijkwaardig te behandelen. Door rekening te houden met hun cultuur en achtergronden. Het zou zonde zijn wanneer je in cultureel opzicht een fout maakt die je niet meer kunt herstellen. Dat bemoeilijkt dan de samenwerking enorm.’ 

Tijdelijk karakter 

Heineken maakt al vele jaren gebruik van de diensten van MPM. Charles van der Splinter: ‘Dat is gebaseerd op onze kennis en op het tijdelijke karakter van ieder project. Een aantal MPM’ers heeft in het verleden op de payroll van Heineken gestaan. Ik ben daar ook begonnen, in de brouwerij in Den Bosch waar ik nu weer een project doe. Wij kennen de Heineken-standaarden. Weten de manier van werken. Vanaf dag 1 kun je aan de slag.’ 

Bier, melk of cola 

Daarbij blijft een proces een proces. Wie gewend is aan de hoge productiestandaarden van Heineken heeft al gauw een voorsprong. ‘Het maakt dan niet uit of er bier, cola of melk door de leidingen stroomt. Als MPM’er kun je de gespecialiseerde kennis leveren die de opdrachtgever verlangt. Dat doe je op basis van ervaring. Tijdelijk betrokken, tot en met de implementatie van een project en niet langer. Dat kan in Nederland zijn, in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika of Afrika. Met inachtneming van lokale cultuurverschillen leveren wij de kennis en ervaring die de klant vaak zelf niet voldoende in huis heeft en die hem dus in hoge mate ontzorgt.’