Advanced technology

Veelzijdig en complex

Wanneer Erik over dit project vertelt, doemen al snel allerlei metaforen op. Zorgen dat je alle neuzen in dezelfde richting krijgt. En dat je vooral alle kikkers in de kruiwagen houdt. Erik Woerdeman: ‘Ik heb in dit project te maken met productengineering, met procesengineering, maar ook met de ontwikkeling van een supply chain. Een deel van de productie moet straks plaatsvinden in Nederland, een deel in China. Dan gaan allerlei culturele en communicatieverschillen spelen. In China kennen ze nu eenmaal een andere manier van werken dan in Europa. Als projectmanager ben ik daarnaast ook verantwoordelijk voor de commerciële kant van het project: zorgen dat de wijzigingen die gedurende het project zijn doorgevoerd, worden meegenomen in de prijs. Het nieuw ontwikkelde systeem wordt verkocht in grote volumes.’

Afstemming

‘De afstemming tussen de verschillende disciplines is voor mij een mooie uitdaging. Zo’n proces heeft een lange doorlooptijd. Gaandeweg veranderen zaken. Een wijziging in volumes. Een verandering in het productdesign. Een groei van het aantal varianten. Er komen toeleveranciers bij. Zij dragen voorstellen aan om het product nog beter te maken. In al die bewegingen moet ik ervoor zorgen dat alle disciplines op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken.’

Flexibiliteit

MPM heeft een gedegen staat van dienst in de automotive. Maar ook Erik Woerdeman vaart op een bepaald kompas. Hoe groot is bij hem de drang om aan de vooraf uitgestippelde route vast te houden? Of moet hij als projectmanager vooral flexibiliteit laten zien? Erik Woerdeman: ‘Dat hangt helemaal af van de fase waarin ontwikkelingen zich voordoen. Bevindt het product zich nog in de prototypefase, dan is veel mogelijk. Maar zijn de productielijnen al besteld en blijkt dan uit testen dat een onderdeel een aantal millimeters dikker moet zijn, dan is zo’n wijziging een stuk lastiger door te voeren.’

Overzicht bewaren

In dit project is het van het grootste belang om op alle momenten het overzicht te bewaren. Erik Woerdeman: ‘Dat doe ik door vaardigheden te verbinden, door mensen in Nederland soms letterlijk samen te brengen met mensen in China. Door te blijven uitleggen waarom een bepaalde workflow belangrijk is voor het welslagen van het product. Heel belangrijk is ook dat ik een juiste inschatting kan maken van de risico’s van iedere tussentijdse ontwikkeling.’

Project geslaagd

Voor Erik Woedeman is zo’n complex project geslaagd wanneer het operationeel goed loopt, wanneer de productielijnen zonder problemen draaien en de juiste output hebben. En wanneer natuurlijk de producten op de juiste wijze bij de klanten zijn aangekomen. Zover is het nog niet. Hij typeert een aantal hobbels die hij nog moet nemen: ‘In zo’n project start de productie altijd met een laag volume. Het is een uitdaging om aan te tonen dat de klant ook hoge volumes aankan. Dat alles contractueel goed is afgetimmerd, dat de documentatie op orde is conform de geldende kwaliteitsstandaarden en dat het project uiteindelijk commercieel een succes wordt.’

Creativiteit

Hij ligt niet wakker van een complex project als dit. ‘Maar het is ook geen routinezaak voor mij. Ieder project heeft wel een hoofdpijndossier in zich. Dan moet je voldoende creativiteit laten zien in je probleemoplossend vermogen. Doen zich onverwachte dingen voor, dan is het essentieel dat ik rust blijf uitstralen. Ja, dat is wel een rol die mij goed ligt.’

Cultuurkennis

Hij erkent dat iedere autofabrikant een eigen cultuur heeft. ‘Dat vraagt van mij dat ik een basiskennis heb van al die culturen en bereid ben mij daarin verder te verdiepen. Dat ik de extra cultuurkennis die voor een project nodig is, ophaal in het concern. Op basis van mijn MPM-expertise bepaal ik vervolgens hoe ik met die cultureel bepaalde zaken omga. De gewenste uitkomst van een project is voor mij daarin altijd leidend.’