Complexe installaties leren beheersen

‘Ik leer mijn collega’s grip te krijgen op complexe installaties’

De Heineken-brouwerij in Den Bosch maakt een groot aantal verschillende soorten bier. In grote én ook relatief veel kleine batches. Dat vraagt een hoge mate van flexibiliteit in de systemen en installaties. En dus heb je een complexe software nodig. Voeg daarbij de duurzaamheidsambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te kunnen brouwen en je realiseert je dat de Bossche brouwerij voor grote opgaven staat. Binnen de brouwerij is MPM’er Charles van der Splinter de kennisspil die processen finetunet en vooral kennis weg leert aan jongere collega’s. “Ik moet me een keer overbodig maken.”

Charles van der Splinter

Flexibiliteit

Eind 2022 werd bekend gemaakt dat de Bossche brouwerij de pilssoorten van de Brand-brouwerij uit het Limburgse Wijlre overneemt. Dat onder het Brand-merk alleen nog speciaalbier zal worden gemaakt. Charles: “Dat betekent dat we in Den Bosch nog meer batches gaan maken. Dat kan ook dankzij de flexibiliteit van de installaties en receptuuropbouw in de automatisering. Die zorgt ervoor dat we snel nieuwe producten kunnen introduceren en maken.”

Finetunen

Aan Charles de opgave om complexe installaties en systemen te finetunen. “Onlangs hebben we ervoor gezorgd dat het setpoint stamwortgehalte van pils is verlaagd. Bij pils ligt het stamwortgehalte ergens tussen de 11 en 14.  De reductie van het stamwortgehalte heeft Heineken een forse besparing opgeleverd. Met dezelfde installaties en systemen, maar met een betere procescontrole en -beheersing. Zonder ook maar iets te tornen aan de kwaliteit van het bier.”

Kiezelgoer

Nog een voorbeeld. “Samen met mijn kernteam ben ik bezig om een dynamische dosering van het kiezelgoer te introduceren. Dat kiezelgoer bestaat uit gemalen schelpjes die we gebruiken als filtratiemateriaal. Kiezelgoer kocht Heineken in 2020 in voor € 0,80 per kilo. Nu voor € 2,61 per kilo. Door de dosering dynamischer te maken, denken we met 30 procent minder kiezelgoer hetzelfde resultaat te behalen. Ook weer zonder kwaliteit in te leveren. Het is mijn opdracht om kosten te besparen door de complexe installaties en systemen slimmer af te stellen. Door grip te krijgen op die complexiteit, oogst ik veel interesse bij mijn Heineken-collega’s. Voor hen ben ik een vraagbaak en consultant. Ik ondersteun hen bij de uitvoering van hun eigen projecten. Dat proces is inspirerend voor hen en voor mij.”

Inspireren

Sinds eind jaren ’90 heeft Charles van der Splinter meegemaakt hoe de brouwerij in Den Bosch volledig is vernieuwd. Den Bosch is binnen het Heineken-concern dé innovatiebrouwerij geworden. “Al die vernieuwingen van toen heb ik samen met het opstartteam opgestart en in gebruik genomen. Om te kunnen voldoen aan de ambitie om de jaarproductie te verhogen van 7 miljoen naar 8 miljoen hectoliter in vijf jaar, moeten binnen afzienbare termijn opnieuw installaties worden vernieuwd. Om die ambitie te realiseren, heeft Heineken resources nodig. Dat is een van de redenen waarom ik nog actief ben in Den Bosch. Met mijn ervaring probeer ik jonge mensen te inspireren door hen mee te nemen in de toegepaste methodieken. Zodat zij straks zelf in staat zijn om een gedeelte van de brouwerij te vernieuwen en bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te kunnen brouwen.”