Meer referenties

Fast Mover Consumer Goods Industrie

 Opdrachtgever  Land  Dienst
 Asia Pacific Breweries                 Singapore  projectmanagement
 Budelpack Equipment & Engineering                  Ne/Be/UK  interim-management
 Coca Cola Enterprise Nederland  Nederland  projectmanagement
 Heineken Group Supply Chain  Nederland  projectmanagement
 Heineken Nederland Supply  Nederland  projectmanagement
     programmamanagement
 Heineken South Africa  Zuid-Afrika  projectsupport
 Nestlé  Nederland  projectmanagement
 Vrumona  Nederland  projectmanagement

Original Equipment Manufacturers

 Opdrachtgever  Land  Dienst
 ASML  Nederland  interim-management
 Ecology Group   Nederland  inkoopstrategie
     inkoopmanagement
 Freelift BV  Nederland  inkoopstrategie 
     projectmanagement
 Grasso International BV  Nederland  inkoopstrategie 
     inkoopmanagement
 Herder BV  Nederland  interim-management
 Norit  Nederland  projectmanagement
 Rembrandt Packaging bv /  Nederland/  inkoopstrategie 
 Lantech  USA  inkoopmanagement
 Stork  Nederland  interim-management
 Howden Thomassen Compression Systems  Nederland  interim-management 
     projectmanagement 
     inkoopstrategie 
     inkoopmanagement
 Votex b.v.  Nederland  inkoopstrategie 
      inkoopmanagement

 

 

 

 

 

 

Andere branches

Opdrachtgever  Land  Dienst
 Defensie Materieel Organisatie  Nederland  interim-management
 Regionale ontwikkelingsmaatschappijen  Nederland  inkoopstrategie
     inkoopmanagement
 Scherpenzeel bv  Nederland  inkoopstrategie
     inkoopmanagement

 

Onze managementdiensten gespecificeerd

 

MPM Business Navigators verbond vaardigheden bij een groot aantal opdrachtgevers in allerlei soorten managementtrajecten. Hieronder geven we een nadere invulling van deze dienstverlening op topniveau.

Project- en procesmanagement

 Opdrachtgever  Omschrijving
 Heineken  Group Supply  Chain realiseren van een afvullijn voor exportflessen; capaciteit: 2 x 65.000 flessen per uur; locatie Zoeterwoude
 Heineken  Group Supply  Chain realiseren van afvullijnen voor 5 liter tapvaten; locaties Zoeterwoude en ‘s- Hertogenbosch
 Heineken  Group Supply  Chain vervangen van etiketteermachines op 14 afvullijnen voor exportflessen van Heineken Nederland in verband met overgaan op kunststof etiketten; locatie  Zoeterwoude en ‘s-Hertogenbosch
 Heineken  Group Supply  Chain gefaseerde capaciteitsuitbreiding van een brouwerij van 400k hectoliter per jaar naar 2.000k hectoliter per jaar; locatie Bangkok, Thailand
 Heineken  Nederland  Supply programmamanagement ‘Mechanisatie logistieke operaties’ inzake invoering onbemande vorkheftrucks (LGV’s) in magazijn; locatie Zoeterwoude
 Heineken  Nederland  Supply vervangen van een conventionele waterbehandelingsinstallatie door een membraanfilterinstallatie; capaciteit 540 m3 per uur; inclusief het realiseren van nieuwe wateronttrekkingsputten; locatie ‘s-Hertogenbosch
 Heineken  Nederland  Supply capaciteitsuitbreiding standaardisatiewater aanmaakinstallaties; locatie Zoeterwoude en ‘s-Hertogenbosch
 Vrumona re-engineering en optimalisatie van de waterbehandeling; uitbreiden van capaciteit voor bron- en mineraalwater; aanpassen van waterbehandeling conform de eisen van licentiegevers
 Coca Cola uitbreiding waterbehandeling en het plaatsen van een hoogbouwmagazijn
 Herder BV verbeteren van de planningshorizon, optimaliseren van het inzetten van de eigen capaciteit en toepassen van outsourcing 
 Howden  Thomassen  Compressors verbeterproject Verpakken, Kwaliteitscontrole, Transport en Facturatie en heruitbesteding van de verpakkingsafdeling 

 

Projectsupport

 Opdrachtgever  Omschrijving
 Ziemann Group commissioning en opstarten van ‘cold block’ (vergisten, lageren, helderbier filtratie); locaties: Cali/SAB-Miller (Colombia), Mytischi/MBC (Rusland), Ekaterinburg/Heineken (Rusland)
 Ziemann Group commissioning en opstarten van een brouwhuis; locatie Beira/SAB-Miller (Mozambique)
 Heineken  Group Supply  Chain beoordelen van het ontwerp van de greenfield brouwerij in Johannesburg (Zuid-Afrika)
 Heineken  Nederland  Supply maken van een haalbaarheidsstudie over de vervanging van kiezelguhrfilters door membraanfilters; locatie ‘s-Hertogenbosch

 

Interim-management

Opdrachtgever Omschrijving
Citadel groep general management
Heineken Nederland Supply manager Bouwbureau Heineken Nederland Supply
Heineken Nederland Supply manager Projectenbureau brouwerij Zoeterwoude
Vrumona manager Technische Dienst
Budelpack Equipment & Engineering general manager
Howden Thomassen Compressors interim Procurement Management
Defensie Materieel Organisatie interim Supply Chain Management

 

Inkoopstrategie en -management

Opdrachtgever Omschrijving
Lantech kostenreductieprogramma
Howden Thomassen Compressors introductie inkoopstrategie op strategisch, tactisch en operationeel niveau; wereldwijde inkoop met nieuwe inkoopkantoren in India en Zuid-Korea
Grasso oplossen performanceproblemen in de supply chain middels marktonderzoek en herlocatie van onderdelen
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen supply chain management, diverse onderzoeken naar supply chain management en toegepaste inkoopstrategieën in de maakindustrie
Votex ontwikkelen en implementeren van een inkoopplan aan de hand van het productieplan