Gewijzigde ambitie, andere organisatie

Gewijzigde ambitie, andere organisatie 04-02-2021

Vanuit vestigingsplaats Leeuwarden bedient membraanfiltratie-expert Wafilin Systems een keur aan internationale klanten in de voedingsmiddelen-, dranken-, en zuivelindustrie. Een bedrijf met een groeiende omzet en een gewijzigde ambitie. Dat vraagt om een doordachte veranderstrategie. MPM’er Gerrit Klein begeleidt en coacht het bedrijf richting een toekomstbestendige organisatie. “Wafilin Systems heeft een uitdagende vraagstelling bij mij neergelegd. Het is prachtig om over de gewenste richting de discussie aan te gaan met de jonge mensen die daar werken.”

 

Senioriteit

Er zijn boeken volgeschreven over de valkuilen, waarin onstuimig groeiende ondernemingen terecht kunnen komen. Om maar eens wat uit die boeken te noemen: ze kunnen te lichte mensen aantrekken. Sterke kanten evolueren in zwakke kanten. Er ontstaat een angst voor verlies aan controle. En door het accent te blijven leggen op omzetgroei blijven de marges continu zwak. Gerrit Klein herkent die gevaren, niet vanuit boeken, maar omdat hij als senior-manager het klappen van de zweep kent en al veel heeft meegemaakt bij opdrachtgevers. “Wafilin is een gezond bedrijf, waar men zich goed bewust is van dit risico. Desalniettemin is het goed om hier nog een keer aandacht te besteden. Omdat die valkuilen manifest zijn, moet je adequaat daarop reageren zodra die zich voordoen. Dat is precies wat ik bij Wafilin Systems doe.”

 

Ontwikkeling

Wafilin Systems maakt een mooie ontwikkeling door. Gerrit Klein: “Aanvankelijk – en dat is vanaf 2004 – richtte het nichebedrijf zich op het faciliteren van bedrijven in de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie die hun productieproces wilden innoveren. De Wafilin-medewerkers voerden proeven uit met testunits  op het laboratorium in Leeuwarden of  bij opdrachtgevers op locatie. Op basis van die proeven kwamen zij met een analyse en advies. De klant kon dan besluiten met welke systemen hij het filtratieproces wilde gaan uitvoeren. Wafilin Systems ondersteunde de klant met het verder ontwikkelen van de systemen. Nog steeds is Wafilin Systems datzelfde nichebedrijf. Maar nu ontwikkelt het zélf de op membraantechnologie gebaseerde filtratiesystemen. Van ondersteuning en advies dus naar ontwikkeling en realisatie. Dat vraagt om een andere organisatie.”

 

Begeleider en coach

“Mijn senioriteit als MPM’er breng ik in door de Wafilin-omzet van de afgelopen jaren te analyseren. Welke inzet van mensen was daarvoor nodig? Welke mensen heb je nodig om de nieuwe ambitie waar te maken? En hoe gaat Wafilin Systems dat realiseren? Als het bedrijf andere activiteiten gaat ontplooien dan eerst, heb je met de huidige medewerkers daarvoor dan de juiste mensen in dienst? Als dat zo is, zul je hun een aangepaste functie moeten geven. Als je geen geschikte mensen in huis hebt, zul je ze op zo kort mogelijke termijn moeten aannemen. Dat vraagt een goede analyse en vervolgens een daadkrachtig plan van aanpak. Daar zitten we op dit moment middenin. Het is uitdagend om de routewijziging te ondersteunen die Wafilin Systems wil maken. Om daarvoor andere organisatieoplossingen te ontwikkelen en om als begeleider en coach samen te werken met de mensen in dit boeiende bedrijf.”

 

Vaderfiguur

Wafilin - bij artikel GerritHenk Schonewille – ceo van Wafilin Systems – vindt dat Gerrit niets te veel gezegd heeft. “Hij heeft ons geholpen om ons bedrijf naar een volgende fase te brengen. Daar zijn we blij mee. Wij werken met een enthousiast en ambitieus team. De gemiddelde leeftijd ligt bij ons onder de 30 jaar. Dat is dus erg jong. Voor onze medewerkers is Gerrit Klein in professioneel opzicht een vaderfiguur geworden die hen steeds weer meeneemt in het proces. Dat is mooi om te zien.”

Foto: Wafilin Systems