Herautomatisering AWZI een klinkend succes

Herautomatisering AWZI een klinkend succes 30-06-2020

Een klinkend succes behalen, zónder grote investeringen te hoeven doen. Een aantrekkelijke gedachte voor ceo’s en cfo’s van grote bedrijven. MPM’er Charles van der Splinter en zijn team realiseren die gedachte bij HEINEKEN Den Bosch. Daar rondde hij onlangs de herautomatisering af van alle processen rond de afvalwaterzuivering. Na de oplevering hoefden operators nog slechts een enkele keer te interveniëren vanwege een storingsmelding.

 

Al zo’n 5 jaar is hij bezig met het opnieuw automatiseren van zo goed als alle bedrijfsprocessen binnen HEINEKEN Den Bosch. Innovaties en een verder aangescherpte procesvoering maken dit langdurende project nodig. De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) vormde een van de deelfasen in het project. Deze is zo’n vijfentwintig jaar oud. Door de processen opnieuw te automatiseren, is veel winst te behalen. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Hergebruik van biogassen

Een verbetering van de industriële afvalwaterbehandeling past helemaal in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook bij HEINEKEN. Het afvalwater van de brouwerijprocessen wordt afgevoerd naar de eigen AWZI. In Den Bosch betreft het een zogenoemde anaërobe voorzuivering. De nazuivering vindt vervolgens plaats in de dichtbij gelegen gemeentelijke zuiveringsinstallatie.

Anaërobe zuivering is een proces waarin bacteriën in het afvalwater door vergisting van het zuiveringsslib worden omgezet in biogas. Een procedé dat door steeds meer grote bedrijven en waterschappen wordt toegepast. Bijna al het zo geproduceerde biogas kan worden gebruikt om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken of om gebouwen te verwarmen.

 

Klimaatneutraal in 2030

Heineken gaat helemaal mee in deze trend. Al in 2018 zei Pieter van der Meulen, de toenmalige directeur van HEINEKEN Den Bosch, te willen streven naar een klimaatneutrale brouwerij in 2030. Behalve zon en wind kon ook het gebruik van biogas daaraan bijdragen. HEINEKEN Den Bosch is in dit kader een constructieve samenwerking aangegaan met het Waterschap Aa en Maas.

 

Veel minder storingen

AWZI Heineken Den BoschMaar in de praktijk leverde de AWZI de laatste jaren nogal wat problemen op. Charles van der Splinter: “Vanwege storingsmeldingen in de nacht en het weekend moesten operators relatief vaak inbellen in het systeem of zelfs naar de brouwerij toe gaan. Met de herautomatisering hebben we een betere procescontrole kunnen realiseren, waardoor het aantal storingsmeldingen met meer dan 90 procent is gereduceerd. Je kunt dus gerust stellen dat de herautomatisering een gigantische impact heeft gehad op het functioneren van de AWZI.”

“De installatie was voorzien van oude techniek, technologie en software. Aan de techniek en technologie hebben we niets veranderd. We hebben wel de software vernieuwd en de procescontrole geoptimaliseerd door er de nieuwste proceskennis op los te laten. Zonder veel investeringen in hardware zijn we tot die gigantische reductie in het aantal meldingen gekomen.”

 

Capaciteit vergroot

Niet alleen hebben operators een betere nachtrust en kunnen ze meer genieten van hun weekend. “De capaciteit van het systeem is ook vergroot, omdat de processen in de AWZI onder veel betere condities plaatsvinden. Concreet kan er na oplevering van deze deelfase meer brouwerijafvalwater gezuiverd worden én kan er meer biogas worden teruggewonnen. Dat biogas gebruikt HEINEKEN als brandstof om de stoomketels in de brouwerij te voeden.”

grafiek HeinekenWat bij HEINEKEN een glimlach teweeg kan brengen op het gezicht van de ceo en cfo, kan ook worden toegepast in andere industrieën. MPM Business Navigators heeft de kunde en de capaciteit om processen te herijken en te verbeteren.