Slagvaardig reageren op een pandemie

Slagvaardig reageren op een pandemie 22-04-2020

Hét verschil maken in een organisatie doe je door je senior managementskills in te zetten. Dat is de toegevoegde waarde van MPM Business Navigators. Oók wanneer een multinational hard getroffen wordt door de COVID-19-pandemie. MPM’er Jeroen Kroese staat voor de uitdagende taak om binnen een klein deel van het Heineken-concern de processen die door mogen gaan goed te laten verlopen. En dat is al een kunst op zich.

Lenteweer. De terrassen hadden vol moeten zitten. De omzetten van een van ’s werelds grootste brouwerijen zouden al vroeg in het seizoen sky rocket high kunnen schieten. Als tenminste de hele wereld niet zou zijn getroffen door het COVID-19-virus. Genoemd – hoe ironisch – naar een licht zomerbiertje uit Mexico. De coronapandemie treft alle brouwerijen op deze wereld keihard. Oók Heineken.

De handen vol

B7F5CE80-7DEF-4754-ACD3-A89CD34CBB77MPM’er Jeroen Kroese heeft er thuis achter zijn laptop de handen vol aan om – voor een heel klein deel van dat megagrote concern en met behulp van online vergadertools – processen zoveel mogelijk door te laten gaan. Althans, voor zover die processen van cruciaal belang zijn voor de onderneming. Want ook bij Heineken geldt dat gezondheidsrisico’s te allen tijde vermeden moeten worden. Daarom is het relatief stil op de terreinen van de Heineken-brouwerijen, waar Jeroen Kroese al jarenlang een vertrouwd gezicht is.

Slagvaardige reactie

“Heineken heeft slagvaardig gereageerd op de pandemie. Binnen de organisatie is op korte termijn beslist welke processen vertraagd dan wel gestopt moeten worden. Die beslissingen zijn met de organisatie gecommuniceerd. Waar de algemene lijn helder is, moeten er op procesniveau allerlei afwegingen worden gemaakt die voor onduidelijkheid kunnen zorgen.”

“Binnen de brouwerijen stuur ik een aantal projectmanagers aan. Het is een van mijn taken om helderheid te creëren waar die nog ontbreekt. Allemaal vanachter mijn laptop via Teams. Ik ben heel blij dat ik de mensen binnen Heineken na al die jaren goed ken. Maar ook dan werkt de online afstand belemmerend. Ik merk dat mensen behoefte hebben om elkaar te ontmoeten als er belangrijke knopen moeten worden doorgehakt.”

Rationele afweging

In de besluitvorming binnen de organisatie spelen twee dingen parallel aan elkaar. In de eerste plaats: welke projecten zijn cruciaal en welke niet; bijvoorbeeld om veiligheidsredenen? En in de tweede plaats: voor welke projecten zijn heel veel mensen nodig in de brouwerij en voor welke niet?

Jeroen: “Het kan zijn dat we een project stopzetten of vertragen om kosten te besparen. Heel belangrijk in deze onzekere periode. Maar als dan blijkt dat zo’n project al financieel in de boeken is verwerkt, kan het toch verstandiger zijn om het project door te laten gaan. In zo’n geval kan opeens het tweede argument mee gaan spelen. Want áls het doorgaat en we hebben daarvoor veel mensen nodig in de brouwerij, is dat vanuit gezondheidsoogmerk onverstandig. Het besluit na een rationele afweging kan dan zijn: we laten het doorgaan, maar nú nog niet.”

Risicoreductie

Voor Jeroen Kroese is risicoreductie all in the game. Natuurlijk zet hij zich als projectmanager altijd in om de risico’s voor de opdrachtgever zoveel mogelijk te reduceren. Tijdens de coronacrisis heeft dat begrip risicoreductie een totaal andere lading gekregen. Want waar je als senior manager in normale situaties risico’s kunt reduceren door voor voldoende spreiding te zorgen, is nu alles onderhevig aan dezelfde onzekerheid. “Risicospreiding is in deze extreme situatie dus geen optie. Ik bekijk van dag tot dag de situatie en baseer daarop mijn beslissingen. Daarvoor is intensief overleg met de andere projectmanagers een must. Waarbij ik dan degene ben die knopen door moet hakken.”

Gezond en veilig

wash-hands-4989196_1920“Als externe professional kan ik zo op cruciale projecten het verschil blijven maken door kwaliteit te leveren. Zoals wij dat als MPM’ers in andere omstandigheden ook altijd doen. Door het hoofd koel te houden en de rust te bewaren. Door goed te analyseren en goed contact te houden met mijn mensen. Op die manier probeer ik mensen gezond en veilig aan het werk te houden. Dat zijn twee dingen. Beide zijn erg belangrijk. Maar gezondheid en veiligheid zijn wel de belangrijkste. Een project gaat alleen door wanneer het gezond en veilig kan worden gerealiseerd.”