Complexe uitbreidingsopgave tot goed einde gebracht

Complexe uitbreidingsopgave tot goed einde gebracht 25-06-2019

DSM Engineering Plastics in Emmen opende onlangs officieel een nieuwe productielijn. MPM’er Marcel Veldhuis leidde als projectmanager de bouw ervan van begin tot einde. Hij kijkt met een goed gevoel terug op het project, dat heel wat uitdagingen telde. Opdrachtgever Loek van Everdingen waardeert de inzet, daadkracht en flexibiliteit van Marcel.

 

Wereldmarktleider

DSM Engineering Plastics maakt in Emmen thermoplastisch co-polyester. Dat zijn kleine bolletjes die worden toegepast in tal van huishoudelijke, industriële en elektrotechnische eindproducten of halffabricaten. Het bedrijf in Emmen is een onderdeel van DSM Engineering Plastics wereldwijd en heeft een zeer gespecialiseerde productportefeuille. Voor de gespecialiseerde producten is DSM wereldmarktleider.

 

Flexibiliteit

Loek van Everdingen is als global manufacturing technology manager bij DSM Engineering Plastics de opdrachtgever voor dit project. “Bij DSM zijn veiligheid, gezondheid en milieu heel belangrijke aspecten. Wij verlangen van iedere (externe) projectmanager dat hij of zij die prioritering deelt. Daarnaast hebben we als groot bedrijf te maken met veel interne regelgeving en belangen van diverse afdelingen. Ook daar moet de externe projectmanager rekening mee willen houden. Dat vergt veel flexibiliteit. Marcel heeft die. Dat waardeer ik zeer in hem.”

 

Uitbreidingsopgave

Het project begon toen DSM Engineering Plastics Emmen meer productiecapaciteit nodig had. In hetzelfde gebouw hadden voorgangers van DSM ook andere producten geproduceerd. Marcel: “In een deel van het gebouw stonden nog de oude installaties van vroeger. Die moesten deels worden ontmanteld en deels geschikt worden gemaakt voor hergebruik.”

 

Geïntegreerd

Wat kon in deze ooit stilgelegde fabriek nog gebruikt worden en wat niet? Die vraag bepaalde de eerste fase van het project. Marcel: “Dat was een risicoafweging. In die afweging namen we ook een uitgebreide asbestsanering op. We hebben besloten om binnen de muren van dat leegstaande deel van de fabriek een geheel nieuwe installatie op te bouwen. Dit proces zou uiteraard geen schade mogen toebrengen aan de bestaande productie, waarmee de nieuwe lijn geïntegreerd moest worden. Een complexe opgave, waarin planning, budget en vooral veiligheid in het oog moesten worden gehouden.”

 

Team gesmeed

“Marcel heeft de opdracht goed opgepakt,” zegt Loek van Everdingen: “Hij heeft het veiligheidsaspect zeer serieus genomen. Hij signaleerde op tijd waar de veiligheid in het gedrang kon komen en wist het project dan ook adequaat bij te sturen. Daarnaast heeft hij op de kosten gelet. Met een goede timing en binnen het daarvoor gereserveerde budget is het project uitgevoerd. Het was een technisch vrij complex project, uitgevoerd met heel verschillende firma’s en mensen. Marcel is erin geslaagd om van die mensen een team te smeden.

 

Overleg

Marcel: “Je moet goed kijken met welke partijen je de opdracht gaat uitvoeren. Wat is de kracht van ieder van hen? Wat zijn hun zwaktes? Dat is heel belangrijk, zeker als het veiligheidsaspect zo zwaar weegt als hier. Je probeert dan samen een weg te vinden om het project tot een goed einde te brengen. Als overleg daarover niet tot goede afspraken leidt, gaan we met een andere partij in zee.”

 

Voorbereid op toekomst

Hij kijkt met een goed gevoel terug. “We hebben een technisch mooie installatie neergezet. We hebben die ook voorbereid op nieuwe producten in de toekomst. Toen bij de opening de genodigden de installatie voor het eerst mochten zien, was ik toch wel trots op wat we hebben bereikt zonder ongevallen en  binnen tijd en budget.”

DSM 3

De officiële openingshandeling