Loek Wisseborn bereidt interne organisatie voor op groei

Loek Wisseborn bereidt interne organisatie voor op groei 11-12-2018

Einde zomer 2018. De eerste paal van de nieuwe fabriek van Produlab Pharma wordt geboord. Daarna worden in hoog tempo kabels en leidingen in de grond gelegd en wordt de betonvloer gestort. Inmiddels verrijst de opbouw van de fabriek in een gestaag tempo. "Op dit moment zijn we op twee manieren aan het bouwen," zegt Kilian Spek, algemeen directeur van Produlab Pharma. "Buiten krijgt onze nieuwe fabriek steeds meer vorm. Daaraan heeft MPM’er Loek Wisseborn in het voortraject op een belangrijke manier bijgedragen. In september 2019 wordt de nieuwe fabriek opgeleverd. Intussen bereidt Loek onze interne organisatie voor op de groei in productie.”

 

Hier of elders op de wereld

Produlab Pharma, gespecialiseerd in vloeibare diergeneesmiddelen, is een zogenoemde contract manufacturing organisation. In gewoon Nederlands: het bedrijf brengt die vloeibare geneesmiddelen niet onder eigen label op de markt, maar in opdracht van andere dierfarmaceutische bedrijven. Kilian Spek: “Een door ons gemaakt product komt dan hier of elders in de wereld op de markt, met alle benodigde certificaten vandien.”

MPM - Produlab - eerste paal

 

Flexibiliteit

Ook in deze branche geldt de wet van de grote getallen. Spek: “Wat ons onderscheidt, is onze flexibiliteit. Wil een opdrachtgever een product hebben in een kleinere oplage, dan kunnen wij dat voor hem zonder problemen produceren.” Die toegevoegde waarde heeft Produlab Pharma geen windeieren gelegd. De huidige fabriek uit 1996 heeft na een paar verbouwingen een oppervlakte van 9.000 m2. Er draaien acht productielijnen. De producten  gaan naar de gereguleerde Europese markt - goed voor 75 procent van de totale omzet – en naar landen als Canada, Australië en Zuid-Korea.

 

Andere focus

Ceo Kilian Spek haalde Loek twee jaar geleden binnen bij Produlab Pharma. “Om fysiek ruimte te geven aan onze verwachte groei hebben we besloten om een nieuwe fabriek te bouwen naast onze bestaande productiefaciliteit. We hebben intern het beleid om experts in te huren voor taken die we zelf te weinig doen. Aanvankelijk heb ik Loek gevraagd om het designen van de nieuwe fabriek te managen. Nu de bouw daarvan vordert, bereidt hij onze interne organisatie voor op de nieuwe situatie. Loek is een uitstekende people manager. Medewerkers die kansen zien in veranderingen neemt hij mee in het proces. Hun praktische aanwijzingen neemt hij heel serieus. Mensen die veranderingen vooral opvatten als bedreiging probeert hij zoveel vertrouwen in de toekomst te geven, dat zij alsnog meegaan in het veranderproces. Een hele kunst apart, waarvoor ik hem erg waardeer.”

Om een verwachte verdere groei op te vangen, wordt met de nieuwe fabriek 8.000 m2 vloeroppervlakte toegevoegd. MPM’er Loek Wisseborn: “Mijn focus bij Produlab Pharma lag eerst op de nieuwbouw. Hoe zorg je er nu voor dat de nieuwe fabriek op een doelgerichte manier wordt ingericht? Dat proces verloopt prima. Nu ben ik vooral bezig om de interne organisatie voor te bereiden op de productie-uitbreiding. Samen met het projectteam ontwerp ik een blauwdruk van hoe we in de nieuwe fabriek gaan werken. Dat spiegelen we aan de bestaande organisatie. Deze passen we dan alvast aan de nieuwe situatie aan.”

 

Hoogste standaarden

Groeien gaat niet vanzelf. Kilian Spek: “Dan is een nieuwe vullijn plaatsen niet de meest ingewikkelde klus. Je zorgt ervoor dat die beantwoordt aan de hoogste standaarden. Lastiger is het om de procedures in de nieuwe fabriek naar de hoogste standaarden tillen en om de mensen daarin mee te nemen. Loek is daar nu mee bezig. Iedereen moet weten wat er gaat gebeuren en wat zijn of haar rol daarin is, zodat zij daarop kunnen anticiperen. Hij heeft goede voelsprieten. Op een rustige en weloverwogen manier gaat hij met de mensen om.”

 

Facilitator

Loek: “De medewerkers kunnen niet blijven werken zoals ze dat misschien al jaren gewend zijn. Ze moeten in beweging komen. Dat wil ik zoveel mogelijk faciliteren. Ik voel me dus een facilitator van broodnodige veranderingen. Deze opdracht biedt voor mij veel uitdaging. Ik leid een projectteam waar nieuwe mensen bijkomen en andere mensen weggaan. Steeds moeten alle neuzen in dezelfde richting blijven staan. Moeten we blijven doen wat we hebben afgesproken. Óók als het tegenzit of als mensen het even niet meer weten. Enthousiasmeren, stimuleren, wijzen op de mooie dingen die al bereikt zijn, sturen, het overzicht houden. Dat zijn de zaken die bij mij en bij mijn rol passen.”

 

Draagconstructies

Buiten krijgt de nieuwe fabriek steeds meer vorm vanuit een greenfieldsituatie. Loek: “Maar binnen hadden we eigenlijk ook zo’n greenfield. Toen Produlab Pharma nog relatief klein was, waren veel dingen niet relevant en dus niet aanwezig. Dingen die in de nieuwe, grotere organisatie wel nodig zijn. Dat is een kwestie van ontdekken en aftasten, voordat je kunt gaan implementeren. Buiten zie je hoe draagconstructies worden geplaatst die de nieuwe fabriek overeind houden. Binnen maken we ook van dit soort ‘draagconstructies’ in de nieuwe interne organisatie.”

MPM draagconstructie

MPM Business Navigators gaar er prat op goed te zijn in het verbinden van mensen. Kilian Spek: “Voor wat betreft MPM’er Loek Wisseborn kan ik dat alleen maar beamen. Hij is daar dagelijks mee bezig.”