Diensten

Meer managementspecialiteiten in één team

 

MPM Business Navigators helpt u uw strategische opgave te vertalen naar de operatie. Al naar gelang de situatie zetten wij daarvoor interim-management, programmamanagement en/of projectmanagement in. Wij kunnen u de managementstijl bieden die u past bij uw organisatie. Elke individuele business navigator kan altijd een beroep doen op de specifieke kwaliteitssignatuur van medevennoten wanneer uw project dat wenselijk maakt. Zo biedt ons team van zelfstandige vennoten u een belangrijke meerwaarde.

Interim-management

 

U hebt plotseling een vervangende leidinggevende nodig. U zoekt een interim-manager die tijdelijk uw capaciteitsprobleem oplost. Daarvoor bent u bij MPM Business Navigators aan het juiste adres.

De interim-manager van MPM brengt zijn/haar senioriteit en jarenlange expertise in binnen uw organisatie. Hij/zij is uw sparring partner die direct vertrouwen geeft in een goed resultaat. Gebruikmakend van zijn/haar markt- en branchekennis analyseert de interim-manager de opgave om daarna complexe situaties terug te brengen tot  de essentie en pragmatisch de juiste prioriteiten te stellen. Hij/zij lost het probleem op en verankert de oplossing in uw organisatie.

Programmamanagement

 

De vertaling van sommige strategische opgaven naar de werkvloer kosten veel hoofdbrekens en vergen exclusieve concentratie. U besluit hiervoor een externe programmamanager aan te trekken. De complexiteit vraagt om een professional met een rijke expertise. Precies de kwaliteit waarmee een business navigator van MPM zich onderscheidt.

De MPM-programmamanager neemt u veel zorgen uit handen. Hij/zij verzorgt uw grootschalige of diepgaande operatie praktisch en implementatiegericht. Dat doet hij/zij aan de hand van een gedegen programmaplan, een gefaseerde uitvoering, praktische rapportages, een goed communicatieplan en strategisch gekozen besluitmomenten. De programmamanager van MPM is in staat om in een ingrijpend proces mensen terzijde te staan voor mentale of emotionele ondersteuning.

Projectmanagement

 

Het kan zijn dat u een project vorm en inhoud wilt geven, maar daarvoor zelf niet de managementcapaciteit kunt vrijmaken binnen uw organisatie. Een ervaren projectmanager van MPM Business Navigators kan u volledig ontzorgen vanuit een bewezen performance.

De projectmanager van MPM analyseert de situatie die aan het project ten grondslag ligt. Hij/zij brengt de probleemstelling helder in kaart en schrijft SMART een plan van aanpak. Daarbij gaat hij/zij uit van uw doelstellingen en de belangen van de stakeholders. Dankzij een rijke expertise en senioriteit weet hij/zij zich snel in te werken in uw organisatie. Gedurende het hele project houdt de projectmanager voeling met alle niveaus binnen uw organisatie. Hij/zij schept realistische verwachtingen en maakt die waar. Hij/zij zorgt dat alle investeringen maximaal renderen, dat de efficiency en productiviteit verbeteren.

Installation management

 

MPM beschikt over een breed netwerk van bekwame installation managers. Hebt u een project waarbij de installatie van nieuw equipment in goede banen moet worden geleid? Zoekt u iemand die hierin een ruime ervaring heeft en constructief samenwerkt met de projectmanager? Deze professionals lijken steeds schaarser te worden. Zoek niet langer naar de man of vrouw die u gaat helpen. Neem contact met ons op. Wij staan in voor de kwaliteiten van al onze installation managers in ons netwerk.

Neem contact op

Hebt u behoefte aan een van de managementspecialiteiten van MPM Business Navigators? Neemt u dan contact met ons. Wij kijken binnen onze vennootschap of wij op korte termijn capaciteit vrij kunnen maken.